Protokół powypadkowy
Przepisy BHP

Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy ma obowiązek przygotować odpowiedni protokół. Protokół powypadkowy powinien być sporządzony nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zobacz