Światła ostrzegawcze – oznakowanie robót
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Światła ostrzegawcze – oznakowanie robót

Zmiana organizacji ruchu, wymuszona przez roboty prowadzone w pasie drogowym, musi być, przez wzgląd na bezpieczeństwo, odpowiednio oznaczona. Światła ostrzegawcze pomagają zorientować się kierującym, jakie przeszkody występują na drodze. Co jeszcze warto wiedzieć o światłach ostrzegawczych? Światła ostrzegawcze – zastosowanie Światła ostrzegawcze stosuje się do wyznaczania granicy obszaru prowadzonych robót w pasie drogowym w warunkach niedostatecznej widoczności. Ich zadaniem jest ostrzeganie kierujących pojazdami o występujących przeszkodach na drodze. Zobacz