Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP: przykłady, definicje, podział i przydatne oznaczenia
Odzież ochronna i BHP

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP: przykłady, definicje, podział i przydatne oznaczenia

W miejscu pracy mogą występować różne zagrożenia. Środki ochrony indywidualnej (mogą to być np. specjalne ubrania, rękawice, gogle, hełmy) i środki ochrony zbiorowej (np. dostosowane do warunków rozwiązania konstrukcyjne) to wszelkie środki które chronią pracowników przed następstwami tych zagrożeń. Co warto o nich wiedzieć? Zobacz
Urządzenia ochronne przy maszynach
Przepisy, ustawy

Urządzenia ochronne przy maszynach

Urządzenia ochronne przy maszynach zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych; powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej; nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych; zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. Jakie wymagania powinny spełniać urządzenia ochronne? Zobacz
Ocena ryzyka zawodowego
Przepisy, ustawy

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które związane są z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego powinna zaś zapobiegać szkodliwym skutkom takich zdarzeń. Polega ona na dokładnej weryfikacji miejsca pracy i ocenie, co może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników. Ocena ryzyka zawodowego pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków, które wyeliminują lub zminimalizują zagrożenia. Zobacz
ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi
Odzież ochronna i BHP

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi

Oprócz podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dyrektywa 89/686/EWG określa również wymagania dodatkowe – właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń. W Dyrektywie znajdują się m.in. zapisy o tym, jakie wymagania powinny spełniać ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi. Zobacz