ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi
Odzież ochronna i BHP

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi

Oprócz podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dyrektywa 89/686/EWG określa również wymagania dodatkowe – właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń. W Dyrektywie znajdują się m.in. zapisy o tym, jakie wymagania powinny spełniać ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi. Zobacz