Obszar zabudowany – charakterystyka
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Obszar zabudowany – charakterystyka

Obszar zabudowany to pojęcie określające obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa (miejska, wiejska, przemysłowa), a w związku z tym może panować wzmożony ruch – zarówno pieszych, jak i pojazdów. O wjeździe na obszar zabudowany informuje znak D-42 (Obszar zabudowany), a koniec obszaru wyznacza znak D-43 (Koniec obszaru zabudowanego). Zobacz