Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa
Przepisy, ustawy

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy znajdują się w załączniku I do dyrektywy 92/58/EWG. Załącznik przedstawia nie tylko wspomniane wcześniej wymagania, ale opisuje także sposoby zastosowania znaków i podaje ogólne zasady zmiany i łączenia znaków. Zobacz