Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki
Przepisy, ustawy

Trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca – znaki

Nie tylko stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej (np. rękawic, kasków ochronnych czy gogli), ale również właściwe oznakowanie miejsca pracy to czynniki, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Odpowiednio oznaczone muszą być m.in. trasy ruchu, przeszkody i niebezpieczne miejsca na terenie zakładu pracy. Minimalne wymagania dla takich znaków można znaleźć w załączniku do Dyrektywy 92/58/EWG. Zobacz
Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy
Przepisy, ustawy

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy

Wprowadzony przez dyrektywę 92/58/EWG znormalizowany system znaków istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Warto zapoznać się z postanowieniami i instrukcjami zawartymi w tym dokumencie. Wśród nich znajdziemy m.in. informacje o tym, jak powinny być prawidłowo stosowane znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zobacz