Zakaz postoju (znak B-35)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zakaz postoju (znak B-35)

Znak B-35 oznacza zakaz postoju pojazdu, czyli unieruchomienia pojazdu (niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego) na dłużej niż 1 minuta. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta może być wskazany napisem na znaku lub na umieszczonej pod nim tabliczce. Zobacz
Wielkości znaków drogowych pionowych
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wielkości znaków drogowych pionowych

Wielkości znaków drogowych muszą być dopasowane do rodzaju drogi, na której są ustawione. Odpowiednia wielkość znaku, a także takie elementy jak np. jego kolorystyka czy odblaskowość, wpływają na to, że jest on lepiej widoczny dla kierujących pojazdami. Jaką wielkość powinien mieć znak drogowy na danej drodze (gminna, powiatowa, wewnętrzna, ekspresowa itp.)? Zobacz