Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie

Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie

9 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo reguluje zasady dotyczące obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy w zakładach pracy. Każdy pracodawca musi znać normy praw

ne w tym zakresie, aby zapewnić jak największy stopień bezpieczeństwa dla swoich pracowników. Jest on bowiem zobowiązany zagwarantować zatrudnionym osobom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy w określonych miejscach, w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy. Drugim ważnym aspektem jest posiadanie apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych miejscach w zakładzie pracy.

Apteczka – jak skompletować?

Podstawowe wyposażenie apteczki

Przy kompletowaniu zawartości apteczki najważniejsze są potrzeby, które w przypadku zakładu pracy wynikają z charakteru i specyfiki firmy. Trzeba dokładnie przemyśleć rodzaj zagrożeń oraz wypadków, które mogą mieć miejsce w przedsiębiorstwie. Takie zadanie należy ściśle wykonać ze specjalistą w zakresie BHP, który zwróci uwagę na potencjalne zdarzenia. Liczba pracowników nie ma wpływu na zawartość apteczki. Jednakże im większa liczba zatrudnionych osób, tym wyższa powinna być liczba apteczek i punktów pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Do dokładnego określenia usytuowania i wyposażenia apteczek potrzebna jest pomoc lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Przy organizacji apteczek pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy trzeba pamiętać, że jej opakowanie powinno spełniać kilka ważnych kryteriów. Pierwszym z nich jest odporność na działanie czynników mechanicznych. Ponadto opakowanie musi być przeznaczone właśnie dla apteczki i mogą to być np. walizki metalowe, przenośne szafki metalowe z uchwytem walizkowym lub sztywne torby nylonowe. Powinna być również wygodna w obsłudze, a jej użytkownik musi mieć możliwość szybkiego jej dostarczenia na miejsce wypadku.

Co powinno się znaleźć w apteczce pierwszej pomocy? (wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy)

Jak już wcześniej zostało wspomniane – wyposażenie apteczki zakładowej jest ściśle uzależniona od potencjalnych zagrożeń w zakładzie pracy. Jednakże są pewne ogólne zasady, do których trzeba się w tej kwestii stosować. Poniżej kilka obowiązkowych elementów wyposażenia apteczki w przedsiębiorstwie:

 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

 • nożyczki lub nóż,

 • gaza opatrunkowa sterylna, czyli tzw. kompresy gazowe,

 • bandaż elastyczny,

 • chusta trójkątna,

 • elastyczna siatka opatrunkowa w dwóch lub trzech rozmiarach,

 • maseczka do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”,

 • rękawiczki gumowe,

 • folia termoizolacyjna srebrno-złota, czyli tzw. folia NRC,

 • plaster zwykły,

 • plastry z opatrunkiem w kilku rozmiarach.

Obok obowiązkowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy należy pamiętać, że nie może ona zawierać waty, leków ani żadnych środków dezynfekcyjnych. Tak przygotowane apteczka pierwszej pomocy będzie spełniała swoją funkcję – ratowała zdrowie i życie pracowników w sytuacjach zagrożenia.

Udostępnij:

1 thought on “Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie”

Comments are closed.