Palenie tytoniu – gdzie obowiązuje zakaz, a gdzie wolno palić?

Palenie tytoniu – gdzie obowiązuje zakaz, a gdzie wolno palić?

30 października 2017

Jeszcze całkiem niedawno palenie tytoniu było dozwolone niemal w całej przestrzeni publicznej – w biurach, na przystankach, restauracjach, barach i pubach. Osoby niepalące były narażone na negatywne skutki dla zdrowia, spowodowane przez ekspozycję na tytoń, czyli tzw. bierne palenie. Uciążliwy był również gryzący dym, który bezlitośnie osiadał na odzieży i na włosach, a którego ciężko się pozbyć.

Rzeczywistość zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, będącej nowelizacją ustawy z roku 1995. Nowelizacja wprowadziła całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych i środkach transportu publicznego.

Zakaz palenia e-papierosów

Wiele osób, które zostały pozbawione możliwości zapalenia papierosa, np. w miejscu pracy czy w pubie, zaczęło korzystać z e-papierosów. Owszem, nie ma w nich wielu trujących substancji, które zawierają tradycyjne papierosy, ale z kolei wykryto w nich większe stężenie np. benzaldehydu. W roku 2016 ustawodawca uregulował również kwestię papierosów elektronicznych. Trzeba pamiętać, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakaz palenia obejmuje również wyroby tytoniowe, takie jak e-papierosy.

Zakaz palenia – znaki

Przepisy wyraźnie mówią o tym, że w przestrzeni publicznej, na której obowiązuje zakaz palenia tytoniu, należy umieścić, w widocznym miejscu, stosowne piktogramy oraz tabliczki z informacją słowną. Obowiązkiem umieszczania takich znaków ustawodawca obarcza właścicieli lub zarządców obiektów. Brak takich oznaczeń może okazać się kosztowny – za nieumieszczenie  odpowiednich znaków grozi kara grzywny, nawet do 2000 zł. Nie warto też łamać przepisu zakazu palenia. Osoby, które nie zastosują się do niego (dotyczy to również pracowników) mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 zł.

Zakaz palenia w środkach transportu publicznego

Nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 roku wprowadziła również zakaz palenia na przystankach komunikacji publicznej oraz w środkach pasażerskiego transportu publicznego i w miejscach służących obsłudze podróżnych. Konieczne jest również, tak jak w pozostałych miejscach przestrzeni publicznej, umieszczenie znaku o zakazie palenia.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu.

Gdzie nie wolno palić?

1. Na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej.

3. Na terenie uczelni

4. W pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

5. W pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego.

6. W lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

7. W środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych.

8. Na przystankach komunikacji publicznej.

9. W pomieszczeniach obiektów sportowych.

10. W ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.

11. W innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Tu wolno palić

Zgodnie z przepisami w niektórych miejscach może być wyznaczone specjalne miejsce, w którym palenie tytoniu jest dozwolone – palarnie.

„palarnia” – wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Palarnia powinna być odpowiednio oznaczona i spełniać szereg wymogów, np. musi być odrębnym pomieszczeniem (przepisy nie określają jasno, gdzie powinna być usytuowana, jednak na wdychanie dymu nie mogą być narażone osoby, które znajdują się poza palarnią) z dobrą wentylacją, o wysokości minimum 2,5 metra i o odpowiedniej powierzchni, nie mniejszej jednak niż 4 metry kwadratowe.

Udostępnij:

1 thought on “Palenie tytoniu – gdzie obowiązuje zakaz, a gdzie wolno palić?”

Comments are closed.