Znaki drogowe poziome

Znaki drogowe poziome

17 kwietnia 2018

Znaki drogowe poziome to rodzaj oznakowania na nawierzchni jezdni w postaci linii (ciągłych, przerywanych, pojedynczych lub podwójnych) strzałek, napisów, innych symboli oraz punktowych elementów odblaskowych, służących do oznaczania konkretnych miejsc na drodze. Zgodnie z przepisami takie oznakowanie może być barwy żółtej lub białej.

Znaki drogowe poziome – przepisy

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków poziomych oraz sposób, w jaki powinny być umieszczone na drogach zawarte są w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki drogowe poziome umieszczane są na drogach w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz innych osób, które znajdują się na drodze, a także dla usprawnienia ruchu pojazdów i ułatwienia korzystania z drogi. Mogą one występować samodzielnie lub wraz z oznakowaniem pionowym.

Znaki poziome – podział

Znaki drogowe poziome mogą występować w postaci:

  • Znaków podłużnych – linii równoległych do osi jezdni (lub odchylone od niej pod niewielkim kątem). Mogą być to linie pojedyncze (przerywane lub ciągłe) i podwójne (ciągłe z przerywanymi, ciągłe, przerywane). Znaki podłużne można podzielić na:

– Linie segregacyjne, które oddzielają od siebie pasy ruchów (w tym samym kierunku lub w przeciwnych kierunkach) i wskazują kierowcom, w którym miejscu można zmienić pas ruchu, a w którym miejscu jest to zabronione.

– Linie krawędziowe – służące do wyznaczania krawędzi jezdni.

  • Strzałki – są to znaki drogowe poziome, dzięki nim osoby kierujące pojazdami są lepiej zorientowani o zasadach korzystania z pasów ruchu, dzięki czemu usprawniają ruch i wpływają na większe bezpieczeństwo na drodze. Strzałki dzielimy na:

– Strzałki kierunkowe – wskazują dozwolony kierunek jazdy z pasa, na którym się znajdują.

– Strzałki naprowadzające – uprzedzają o konieczności zmiany pasa.

  • Znaki poprzeczne – oznaczają miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi (miejsc, które wymagają zatrzymania pojazdu oraz miejsc, w których zlokalizowane są takie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jak progi zwalniające). Mogą to być znaki drogowe poziome, które wskazują na:

– przejścia dla pieszych,

– przejazdy dla rowerzystów,

– miejsce warunkowego zatrzymania,

– miejsce bezwzględnego zatrzymania,

– progi zwalniające.

  • Znaki uzupełniające – jest to grupa znaków o różnej formie, kształtach i przeznaczeniu. Mogą być to symbole, napisy, linie przystankowe, stanowiska i pasy postojowe (np. linie wyznaczające miejsca postojowe na parkingach, koperty), powierzchnie wyłączone z ruchu czy symbole znaków pionowych (np. trójkąt podporządkowania czy napis STOP).

Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe stosowane są samodzielnie lub jako uzupełnienie znaków poziomych. Zadaniem oznaczenia odblaskowego jest ostrzeganie, prowadzenie i informowanie kierujących pojazdami o miejscach oraz odcinkach na drogach, które są szczególnie niebezpieczne – zarówno podczas czasowej zmiany organizacji ruchu, jak i w stałej organizacji ruchu (np. progi zwalniające, ronda, niebezpieczne łuki).

Udostępnij: