Oznakowanie dróg ewakuacyjnych – prawidłowe oznaczenia ewakuacyjne

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych – prawidłowe oznaczenia ewakuacyjne

9 kwietnia 2017

Każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zapewnienia właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych. Przede wszystkim należy pamiętać o niezbędnych informacjach w zakresie ewakuacji, które należy zapewnić osobom mągącym się znaleźć w potencjalnym zagrożeniu w obiekcie budowlanym.

Taki efekt można osiągnąć poprzez umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz prawidłowe oznakowanie znakami bezpieczeństwa:

Jak prawidłowo rozmieścić znaki drogi ewakuacyjnej?

Główną zasadą, która powinna być stosowana w trakcie rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej, jest ich bardzo dobra widoczność. Zawsze istnieje możliwość, że w sytuacji zagrożenia osoby, które znajdują się danym pomieszczeniu, nie będą pewne prawidłowości obranego kierunku ewakuacji. Muszą być one widoczne i jednoznaczne – tak, aby sprawnie doprowadzić ludzi do miejsca bezpiecznego. Zaleca się również zwrócenie uwagi na ich rozmieszczenie w pobliżu źródeł światła. Powinny się one znajdować w ich pobliżu w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wszystkie kwestie związane z wymiarami znaków ewakuacyjnych są ściśle uzależnione od odległości, z której powinny te oznaczenia być dostrzegane przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Ze względu na pomieszczenia i oświetlenie drogi ewakuacyjne można oznaczać trzema rodzajami znaków:

  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi – są one wykonane na materiale fotoluminescencyjnym i powinny być stosowane tam, gdzie funkcjonuje oświetlenie dzienne bądź elektryczne podstawowe, które dostarcza materiałom fotoluminescencyjnym niezbędnej energii;

  • znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi – powinny być one stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym przez długie okresy i materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować, w szczególności w teatrach, kinach i wszędzie tam, gdzie brak instalacji elektrycznej;

  • znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi – ta metoda oznakowania dróg ewakuacyjnych może być stosowana w obiektach budowlanych, w których znajdują się zarówno pomieszczenia bez dostępu do światła dziennego lub sztucznego, jak również pomieszczenia, w których mogą znaleźć zastosowanie znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne.

Jak widać, każdy obiekt budowlany ma możliwość wyposażenia w odpowiedni system oznakowania dróg ewakuacyjnych. Należy adekwatnie dobrać dany system tak, aby w sytuacji zagrożenia każdy mógł bezpiecznie opuścić budynek. Bo właśnie o to w tym wszystkim tutaj chodzi – o ludzkie zdrowie i życie.

Udostępnij: