Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Norma PN-92/N-01256/01

Normy PN-92-N-01256-01 PN-92-N-01256-02 PN-97-N-01256-04
Informacje na temat normy PN-92/N-01256/01
Alternatywne nazwy norm:

Norma PN-92/N-01256/01 -> Norma PN-92-N-01256-01
Norma PN-92/N-01256/02 -> Norma PN-92-N-01256-02
Norma PN-97/N-01256/04 -> Norma PN-97-N-01256-04

Znaki bezpieczeństwa zgodne z normami PN-N-01256 są dopuszczone do użycia i pozostają ważne, pomimo wycofania niektórych norm i wprowadzenia na ich miejsce nowszej normy ISO 7010:2012.

Choć zaleca się wprowadzanie oznakowania z nowej normy ISO 7010, jeszcze nie ma takiego obowiązku.
Istnieją sytuacje, w których lepszym rozwiązaniem jest trzymanie się wcześniej używanych norm.
Starsze znaki będą miały lepsze zastosowanie np. w sytuacji, gdzie uzupełnia się oznakowanie budynku już oznakowanego wg starszej normy, a wprowadzenie nowych znaków mogłoby być źródłem niespójności, co skutkowałoby zmniejszeniem czytelności oznakowań.

Znaki w ofercie wykonywane są na różnych rodzajach podłoża- folii, płycie PCV i w innowacyjnym systemie TD zapewniającym wysoką estetykę i odporność.
Wszystkie znaki są fotoluminescencyjne.

Technologia świecenia SL/2 doskonale sprawdza się w średnio i dobrze oświetlonych miejscach- w biurach, szkołach czy sklepach.
Na życzenie znaki mogą być wykonane na podłożu aluminiowym, spienionej płycie PCV o większej grubości (1,5mm) lub w technologii SL/5 o podwyższonych parametrach świecenia.

Poprawne oznakowanie każdego obiektu jest prawnym obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku.
Jest jednocześnie podstawą zadbania o bezpieczeństwo przebywających na jego terenie osób.
Dzięki dobremu doborowi znaków, będą one zawsze dobrze widoczne, czytelne i pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa.

Informacje
Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz wsparcia w oznakowaniu pomieszczenia?
Skontaktuj się z nami! Pomożemy dobrać znaki odpowiednie do potrzeb i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Telefon
+48
E-mail

Znaki ewakuacyjne Norma PN-92/N-01256/01

Znaki zgodne normą PN-92/N-01256/01.
Pomimo wycofania normy, znaki pozostają aktualne.
Jeżeli szukasz znaków z najnowszej normy, przejdź do ISO 7010:2012.

Znaki ochrony przeciwpożarowej obejmują znaki szczególnie ważne dla zabezpieczenia obiektów przed pożarami oraz usprawnienia ewentualnej akcji ratunkowej.
W kategorii znajdują się znaki wskazujące położenie sprzętu pożarniczego, urządzenia sygnalizacji pożarowej oraz obszary i materiały szczególnego zagrożenia pożarowego.

Znaki ewakuacyjne Norma PN-97/N-01256/04

Znaki zgodne z obecnie obowiązującą normą PN-97/N-01256/04.
Jeżeli szukasz znaków z najnowszej normy, przejdź do ISO 7010:2012.

Znaki technicznych środków przeciwpożarowych wskazują położenie urządzeń kluczowych dla sprawnego ugaszenia pożaru przez ekipę ratunkową.
Wśród nich znajdują się znaki zbiorników wody, hydrantów, urządzeń gaśniczych, wyłączników prądu czy dźwigów przeznaczonych do akcji gaśniczych.

Znaki ewakuacyjne Norma PN-92/N-01256/02

Znaki zgodne z normą PN-92/N-01256/02.
Pomimo wycofania normy, znaki pozostają aktualne.
Jeżeli szukasz znaków z najnowszej normy, przejdź do ISO 7010:2012.

Znaki ewakuacyjne są podstawowym oznaczeniem niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w budynku osób w wypadku wybuchu pożaru lub innych sytuacji wymagających ewakuacji.
Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych będzie widoczne i intuicyjne dla wszystkich użytkowników, dzięki czemu pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji.

Znaki ewakuacyjne Norma PN-92/N-01256/01

Dodatkowe oznakowanie do uzupełnienia znaków zawartych w obowiązujących normach tak, aby dostarczyć dodatkowych informacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie.
Znaki w kategorii informują o miejscach zbiórki, różnego rodzaju wyjściach i drogach ewakuacji.
Mogą wskazywać sposoby otwierania drzwi, przeszkody na drodze lub miejsca położenia sprzętu takiego jak maski ucieczkowe lub nosze, czy kluczy otwierających drogi ewakuacyjne.