Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Ograniczniki skrajni

Tablice kierujące, ograniczniki skrajni w Znakowo.pl – urządzenia BRD
Tablice oznaczenia skrajni poziomej i pionowej
Obiekty znajdujące się w skrajni drogi (m.in. podpory wiaduktów, poręcze mostowe, obiekty budowlane) powinny być, dla bezpieczeństwa, wyraźnie oznakowane. Do ich oznaczania stosuje się urządzenia tablicowe (tablice U-9a, U9b) – umieszczane przed skrajnymi płaszczyznami obiektów lub na nich. Do oznaczania ograniczonej skrajni pionowej wykorzystuje się urządzenia bramowe.
Tablice kierujące, tablice rozdzielające
Tablice kierujące to urządzenia BRD stosowane przy robotach drogowych prowadzonych w pasie drogowym. Powinny być dostosowane do utrudnień występujących na drodze i dobrze widoczne, zarówno w dzień, jak i w nocy. Tablice rozdzielające również służą do optycznego prowadzenia ruchu – stosowane są w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tablic kierujących, tablic prowadzących, tablic rozdzielających i urządzeń do oznaczania ograniczonej skrajni drogi na Znakowo.pl.

Ograniczniki skrajni

Tablice kierujące / tablice rozdzielające U-4 / ograniczniki skrajni / oznaczenia skrajni poziomej i pionowej / urządzenia tablicowe U-9a i U-9b / urządzenia bramowe
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do optycznego prowadzenia ruchu. Wszelkiego rodzaju ograniczniki skrajni oraz elementy wskazujące na konieczną zmianę kierunku ruchu, ostrzegające o prowadzonych robotach drogowych czy wskazujące miejsce rozdzielania się kierunków ruchu wpływają na bezpieczeństwo na drodze.
Na Znakowo.pl znajdziesz:
• Tablice do oznaczania og