Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Oznakowanie i oznaczenia rurociągów - naklejki i tabliczki

Oznakowanie i oznaczenia rurociągów - naklejki i tabliczki na Znakowo.pl
Rurociągami mogą być transportowane różne substancje, np. ropa naftowa, woda, gaz czy ścieki. Odpowiednie i czytelne oznakowanie rurociągów (zawartość, kierunek przepływu, ewentualne zagrożenia) wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo (pozwala uniknąć wypadków, ostrzegając przed zagrożeniami), ale ułatwia również prace serwisowe. Szczególnie ważne, ze względów bezpieczeństwa, jest prawidłowe oznakowanie rurociągów transportujących materiały wybuchowe lub łatwopalne (np. gaz ziemny, ropa naftowa).
Na Znakowo.pl znajdą Państwo różnego rodzaju znaki i tabliczki niezbędne przy oznakowaniu rurociągów. Na zamówienie klienta możemy wykonać dowolne oznakowanie dla rurociągów – strzałki, różnego rodzaju naklejki i oznaczenia barwne / kolorystyczne rurociągów: