Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Oznakowanie i znaki przestrzenne

Oznakowanie i znaki przestrzenne na Znakowo.pl
Oznakowanie przestrzenne powinno być stosowane tam, gdzie wymagają tego przepisy, np. do oznaczenia miejsca zbiórki do ewakuacji, oznaczenia hydrantu zewnętrznego, a także w miejscach o słabej widoczności znaku płaskiego. Tunele, perony kolejowe, korytarze i wszelkie ograniczone przestrzennie ciągi komunikacyjne to typowe miejsca, w których – dla polepszenia widoczności znaków bezpieczeństwa ewakuacyjnych i przeciwpożarowych – zaleca się stosowanie oznakowania przestrzennego. Tego rodzaju oznakowanie powinno być spójne. Tylko wówczas można sprawnie przeprowadzić akcję ewakuacyjną.
Na Znakowo.pl znajdziesz znaki przestrzenne (zarówno znaki fotoluminescencyjne, jak i nieświecące 3D), wykonane na sztywnej płycie PCV lub na aluminium. Znaki przestrzenne można stosować na zewnątrz, wykorzystując różnego rodzaju konstrukcje wsporcze, m.in. słupki i mocowania, lub wewnątrz obiektów, na profilowanych nośnikach 3D.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 9)
strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 9)