Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Oznakowanie rurociągów - naklejki, tabliczki na rury

Oznakowanie rurociągów - naklejki, tabliczki na rury

Tablice z kategorii oznakowanie rurociągów w Znakowo.pl

Oznakowanie dla rurociągów, tabliczki orientacyjne dla wodociągów, tabliczki orientacyjne dla gazociągów i armatury gazowej, tablice ostrzegawcze dla gazownictwa, tablice ochrony ujęć wody.
Oznakowanie bezpieczeństwa Znakowo.pl dla infrastruktury rurociągów, wodociągów i gazociągów jest zgodne z normami branżowymi , standardami technicznym izby gospodarczej gazownictwa oraz właściwymi rozporządzeniami ministerialnymi.
Opaski identyfikacyjne, stanowiące oznakowanie dla rurociągów z przepływającymi różnymi czynnikami, są wykonywane na podstawie wymagań polskiej normy pn-70/n-01270.

Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość wykonania piktogramów z tej kategorii:
- na podłożu aluminiowym.
- na płycie spienionej PCV o grubości 1,5 mm
- o podwyższonych parametrach świecenia SL/5 (znaki fotoluminescencyjne)

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w kwestii oznakowania pomieszczenia, budynku prosimy o kontakt.
Posiadamy niezbędną wiedzę na temat zaopatrzenia w oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe.