Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

NE004 - Palenie zabronione-zakaz używania otwartego ognia - znak zakazujący

numer: NE004

Format:

Podłoże:

Rodzaj:

cena netto:

 zł

cena brutto:

 zł

ilość:

Opis i zastosowanie:

Znak zakazujący palenia i używania otwartego ognia

 

Znak graficzny z opisem "Palenie zabronione- zakaz używania otwartego ognia".

 

W środkach transportu i obiektach objętych zakazem palenia, wg ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, właściciel ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia, składającej się ze znaku graficznego i opisu słownego.

Wysokiej jakości produkt renomowanej marki TDC. Formy w jakich możesz kupić produkt `NE004 - Palenie zabronione-zakaz używania otwartego ognia - znak zakazujący`: tabliczka, naklejka, nalepka, płytka:

Produkt dostępny w następujących formatach, podłożach, wariantach: