Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Progi liniowe - listwowe U-16

Progi liniowe - listwowe U-16 w Znakowo.pl – urządzenia BRD
Progi zwalniające U-16 to, wykonane w formie wygarbienia, urządzenia BRD zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez wymuszenie na kierujących pojazdami ograniczenie prędkości. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie stosowane do spowalniania ruchu na drogach, osiedlach, posesjach itd. Wykorzystywane są zazwyczaj w miejscach, w których, ze względów bezpieczeństwa, pojazdy powinny poruszać się z ograniczoną prędkością. Pojawiają się więc w okolicach szkół, przedszkoli, szpitali, w strefach ograniczonej prędkości i w strefach zamieszkania.
Progi zwalniające listwowe ustawione są na całej szerokości drogi – wykonane w formie elementu listwowego jednolitego lub składanego z segmentów.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą progów zwalniających liniowych / listwowych na Znakowo.pl. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz dobrać odpowiedni próg (i jego wymiary), który będzie odpowiedni dla danej inwestycji.