Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Słupki do znaków drogowych, uchwyty i nośniki

Słupki do znaków drogowych, uchwyty i nośniki na Znakowo.pl
Znaki drogowe mocuje się na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych wykonanych z trwałych materiałów. Konstrukcja wsporcza znaku to każdy rodzaj konstrukcji, który gwarantuje obciążenie zmiennych stałych i stałych działających na konstrukcje oraz zamontowane na niej znaki i tablice. Najczęściej jako konstrukcje wsporcze występują słupki, a także bramownice, wysięgniki, wsporniki i kratownice.
Na Znakowo.pl znajdziesz szeroki wybór nośników znaków drogowych – słupki metalowe, różnego rodzaju elementy mocujące, m.in. obejmy i bardzo popularne uchwyty montażowe typu „ząbek”, jednostronne i dwustronne uchwyty do słupków. Oprócz tego oferujemy konstrukcje mocujące do przestrzennych znaków ochrony przeciwpożarowej oraz miejsc zbiórki do ewakuacji (konstrukcje wsporcze dla znaków 3D). Nośniki znaków gięte 3D standardowe oraz typu chorągiewka są elementem oznakowania przestrzennego, stosowanym w miejscach, gdzie nie sprawdza się standardowe oznakowanie. Jeśli tradycyjne znaki wskazujące na miejsce ewakuacji lub sprzęt ratujący życie (defibrylator, apteczka, nosze, wyjście ewakuacyjne, telefon alarmowy, hydrant zewnętrzny, gaśnica) mogłyby nie być dostatecznie widoczne, warto użyć oznakowania przestrzennego, m. in. fotoluminescencyjnych znaków giętych 3D.
Znaki drogowe i np. metalowe tabliczki tłoczone mogą być przymocowywane do słupów, pali, ogrodzeń oraz innych nietypowych instalacji za pomocą taśm i urządzeń Band-IT – również znajdziesz je w naszej ofercie.

Słupki do znaków drogowych, uchwyty i nośniki

Słupki do znaków drogowych / nośniki znaków drogowych / uchwyty do znaków bezpieczeństwa / uchwyty do znaków 3D / konstrukcje wsporcze dla znaków przestrzennych
Znaki drogowe najczęściej montowane są na słupkach. Rury, z których wykonywane są słupki i inne konstrukcje wsporcze znaków musza spełniać wymagania odpowiednich norm. Każda konstrukcja wsporcza powinna być stabilna, cechować się odpowiednią wytrzymałością i być dostosowana do wielkości oraz ciężaru tablic i znaków, które są na niej zamontowane.
Na Znakowo.pl oferujemy słupki do znaków drogowych oraz uchwyty (obejmy / mocowania) do znaków drogowych. W tej kategorii znajdziesz również słupki / uchwyty / konstrukcje mocujące do znaków przestrzennych / znaków bezpieczeństwa 3D, m.in. nośniki gięte, nośniki typu chorągiewka.

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapew