Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Tabliczki, naklejki - zakaz palenia, zakaz spożywania alkoholu

Ezakazy, zakazy palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych / e-papierosów.
W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 nowelizacji USTAWY z dnia 22 lipca 2016 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, palenie papierosów elektronicznych jest definiowane jako spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny. Zgodnie z Ustawą właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".