Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy następujące usługi:

Odzież robocza ochronna:

 1. Logowanie oraz znakowanie odzieży metodami: haft, termostranfer
 2. Przygotowanie i dopasowanie oferty pod indywidualne potrzeby

Oznakowania bezpieczeństwa, tablice, piktogramy, naklejki:

 1. Na indywidualne zamówienie wykonujemy:
 2. Tablice reklamowe, szyldy, banery, litery 3D (styrodur), flagi, folię magnetyczną.
 3. Oznakowanie oraz naklejki nietypowe, niestandardowe, według wytycznych klientów.

Oznakowanie drogowe:

Oznakowanie drogowe
 1. wynajem oznakowania drogowego
 2. montaż oraz demontaż znaków drogowych

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome
 1. malowanie oznaczeń poziomych
 2. malowanie pasów i przejść dla pieszych
 3. oznakowanie parkingów osiedli
 4. malowanie miejsc parkingowych
 5. oznakowanie placów manewrowych
 6. malowanie miejsc postojowych w halach garażowych
 7. malowanie oznakowania poziomego
 8. oznakowanie hal garaży

Zakres bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:

Zakres bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 1. prewencja ppoż. (Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, szkolenia i audyty
 2. aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu

Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 1. opracowanie instrukcji bhp,
 2. opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 3. opracowanie oceny ryzyka zawodowego na czynniki chemiczne występujące na stanowisku pracy,
 4. opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej,
 5. postępowanie powypadkowe - wypadek w drodze (do lub z pracy),
 6. postępowanie powypadkowe - wypadek przy pracy (w tym zbiorowy, ciężki, śmiertelny),
 7. roczna analiza stanu bhp w firmie,
 8. przegląd stanowisk pracy pod kątem zachowania bezpiecznych warunków pracy,
 9. pomiary elektroenergetyczne,
 10. założenie i prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 11. szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny),
 12. szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 13. szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych,
 14. szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
 15. szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych,
 16. szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp,
 17. czas trwania szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

Zakres zagospodarowania terenów zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych:

Zakres zagospodarowania terenów zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych
 1. wycinka i pielęgnacja drzew: min.pochylonych na budynki, na cmentarzach, przy liniach energetycznych, w innych trudno dostępnych miejscach
 2. koszenie traw

Oczyszczanie i utrzymanie w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających:

Oczyszczanie i utrzymanie w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających
 1. kratek wpustowych,
 2. studzienek rewizyjnych,
 3. studzienek odwadniających mostowych,
 4. kolektorów kanalizacyjnych, rur spustowych i przykanalików,
 5. odwodnienia liniowego,
 6. czyszczenie przepustów drogowych.

Mycie znaków i słupków drogowych, barier ochronnych, ekranów akustycznych.

Mycie znaków i słupków drogowych, barier ochronnych, ekranów akustycznych
Są to działania, które zazwyczaj są niezbędne do wykonania przez zarządcę drogi (w formie zlecenia lub własnymi siłami) w okresie pozimowym.
Do usuwania wszelkich zabrudzeń używamy preperatów przyjaznych dla środowiska, więc nie muszą się Państwo martwić o otaczającą roślinność.
Wysokociśnieniowe urządzenia doskonale radzą sobie z wszelkimi rodzajami niechcianych nalotów.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
Szybkie naprawy ubytków w asfalcie metodą na zimno, skuteczne nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchnia jest gotowa do użytkowania.

Odśnieżanie i usuwanie nadmiaru śniegu z dużych powierzchni dachowych

Odśnieżanie i usuwanie nadmiaru śniegu z dużych powierzchni dachowych
Nasza firma w okresie zimowym zajmuje się pracami związanymi z usuwaniem śniegu zalegającego na wszelkiego rodzaju powierzchniach płaskich takich jak markety, sklepy, hale przemysłowe czy bloki mieszkalne.
Ceny usług zależą od kilku czynników takich jak:
 1. powierzchnia i rodzaj pokrycia dachu do odśnieżenia
 2. budowa dachu (ilość instalacji odgromowych, przeszkód, itp.)
 3. ilość możliwych miejsc zrzutu śniegu
 4. grubość warstwy zalegającego śniegu