Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Wojsko - tablice, oznakowanie wojskowe

Wojsko - tablice, oznakowanie wojskowe na Znakowo.pl
Komunikaty na znakach branżowych ściśle dostosowane są do specyfiki danej działalności. Przykładem znaków branżowych są m.in. znaki ostrzegawcze stosowane na terenach wojskowych. Tereny należące do sił zbrojnych podlegają szczególnemu rodzajowi ochrony. Znaki, które stosuje się do oznakowania jednostek wojskowych czy koszar, zabraniają wejścia na teren sił zbrojnych, wskazują, że zabronione jest fotografowanie, mogą również informować, że na danym terenie odbywają się ćwiczenia / manewry wojskowe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych / ludności cywilnej.
Na Znakowo.pl znajdą Państwo szeroki wybór znaków BHP i tablic branżowych. W asortymencie mamy m.in. tablice i oznakowanie wojskowe. W tej kategorii umieściliśmy znaki informacyjne i znaki zakazu (np. wstęp wzbroniony, zakaz fotografowania, przepustkę okazywać bez wezwania), a także tabliczki informacyjne przeznaczone do oznakowania jednostek wojskowych (np. oficerowie logistyki, przewodniczący komisji, komisja przyjęcia poborowych, magazyn środków bojowych.