Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki 3D - piktogramy przestrzenne

Znaki 3D – znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, ratunkowe
Znaki przestrzenne 3D sprawdzają się wszędzie tam, gdzie zamontowanie zwykłego znaku jest znacznie utrudnione, np. z powodu przeszkód na drodze ewakuacyjnej. Znaki tego rodzaju umożliwiają dostrzec dany punkt z różnych pozycji – nie tylko stojąc naprzeciwko tabliczki z piktogramem. Przestrzenne znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe i ratunkowe można stosować zarówno wewnątrz (np. na korytarzach), jak i na zewnątrz. Są odporne na niekorzystne czynniki, łatwe w montażu, a przede wszystkim doskonale spełniają swoją rolę, wpływając na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Umieszczane na oznakowaniu piktogramy przestrzenne w sposób czytelny i jednoznaczny określają funkcję miejsca, np. miejsce zbiórki do ewakuacji, hydrant.
Znaki przestrzenne, zgodne z normą PN-EN ISO 7010, stosuje się zazwyczaj do oznakowania ważnych miejsc, związanych z przepisami BHP i kluczowych dla przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej – najczęściej lokalizują miejsce zbiórki do ewakuacji czy hydrant zewnętrzny.