Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki 3D - piktogramy przestrzenne

Znaki 3D – znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, ratunkowe
Znaki przestrzenne 3D sprawdzają się wszędzie tam, gdzie zamontowanie zwykłego znaku jest znacznie utrudnione, np. z powodu przeszkód na drodze ewakuacyjnej. Znaki tego rodzaju umożliwiają dostrzec dany punkt z różnych pozycji – nie tylko stojąc naprzeciwko tabliczki z piktogramem. Przestrzenne znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe i ratunkowe można stosować zarówno wewnątrz (np. na korytarzach), jak i na zewnątrz. Są odporne na niekorzystne czynniki, łatwe w montażu, a przede wszystkim doskonale spełniają swoją rolę, wpływając na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Umieszczane na oznakowaniu piktogramy przestrzenne w sposób czytelny i jednoznaczny określają funkcję miejsca, np. miejsce zbiórki do ewakuacji, hydrant.
Znaki przestrzenne, zgodne z normą PN-EN ISO 7010, stosuje się zazwyczaj do oznakowania ważnych miejsc, związanych z przepisami BHP i kluczowych dla przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej – najczęściej lokalizują miejsce zbiórki do ewakuacji czy hydrant zewnętrzny.

Znaki 3D - piktogramy przestrzenne

Oznakowanie przestrzenne zgodne z normą PN-EN ISO 7010
Znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, ratunkowe
W naszej ofercie znajdziesz fotoluminescencyjne oznakowania gięte 3D, zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010. Tabliczki dostępne są w różnych wariantach rozmiarowych, na różnych podkładach – płyta PCV lub podłoże aluminiowe.

Oznakowanie przestrzenne to dobra alternatywa do tradycyjnego oznakowania, które z powodu panujących warunków nie spełniałyby swojej roli (np. nie byłoby dobrze widoczne). Dzięki zastosowaniu dobrej jakości materiałów płytki ze znakami są wytrzymałe, odporne m.in. na czynniki atmosferyczne i mechaniczne. Podkłady i nalepki z piktogramami wyróżniają się wysoką estetyką i znakomitą widocznością, ponadto są łatwe w montażu. Oznakowanie 3D z naszej oferty posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Odpowiednie rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych, ppoż i ratunkowych zwiększa powodzenie akcji ratunkowej i zapewnia bezpieczeństwo osobom, które znajdują się w danym budynku lub na danej przestrzeni.

Służymy pomocą w kwestii oznakowania obiektów znakami przestrzennymi (naklejkami z piktogramami ewakuacyjnymi, przeciwpożarowymi, ratunkowymi), zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz znaków dopasowanych do indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami.

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV<