Znaki żeglugi śródlądowej - nawigacyjne wodne

Znaki wodne w Znakowo.pl Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych stosuje się w celu regulacji ruchu statków po tego rodzaju wodach. Podstawowe znaki żeglugowe to znaki zakazu, nakazu, ograniczenia, zalecenia i informacyjne. Znaki nawigacyjne wodne mogą być objaśniane lub uzupełniane pomocniczymi znakami żeglugowymi. Znaki żeglugi śródlądowej są dla uczestników ruchu żaglowego tak ważne, jak dla uczestników ruchu drogowego znaki drogowe. Brak znajomości oznakowania zagraża bezpieczeństwu i życiu innych.
Wzory znaków żeglugowych, a także znaczenie znaków określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach morskich, a także w portach, na przystaniach i zimowiskach, oraz kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów leży w gestii dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)
strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)

Znaki żeglugi śródlądowej - nawigacyjne wodne

Znaki żeglugowe:
A – znaki zakazu – w większości są to kwadratowe tabliczki (czarny piktogram na białym tle; czerwona obwódka i przekreślony czerwonym pasem piktogram) – np. zakaz ruchu statków żaglowych, zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg, zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu).
B – znaki nakazu – w większości to kwadratowe tabliczki (czarny piktogram na biały