Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki żeglugi śródlądowej - nawigacyjne wodne

Znaki wodne w Znakowo.pl Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych stosuje się w celu regulacji ruchu statków po tego rodzaju wodach. Podstawowe znaki żeglugowe to znaki zakazu, nakazu, ograniczenia, zalecenia i informacyjne. Znaki nawigacyjne wodne mogą być objaśniane lub uzupełniane pomocniczymi znakami żeglugowymi. Znaki żeglugi śródlądowej są dla uczestników ruchu żaglowego tak ważne, jak dla uczestników ruchu drogowego znaki drogowe. Brak znajomości oznakowania zagraża bezpieczeństwu i życiu innych.
Wzory znaków żeglugowych, a także znaczenie znaków określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach morskich, a także w portach, na przystaniach i zimowiskach, oraz kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów leży w gestii dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)
strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)

Znaki żeglugi śródlądowej - nawigacyjne wodne

Znaki żeglugowe:
A – znaki zakazu – w większości są to kwadratowe tabliczki (czarny piktogram na białym tle; czerwona obwódka i przekreślony czerwonym pasem piktogram) – np. zakaz ruchu statków żaglowych, zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg, zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu).
B – znaki nakazu – w większości to kwadratowe tabliczki (czarny piktogram na białym tle, czerwona obwódka) – np. nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego, nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami, nakaz zachowania szczególnej ostrożności.
C – znaki ograniczenia – kwadratowe tabliczki (czarny piktogram na białym tle, czerwona obwódka) – np. ograniczona głębokość, ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody, ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglugowego.
D – znaki zalecenia – grupa 4 znaków, zalecających określone zachowanie.
E – znaki informacyjne – oprócz znaki E.1 (Zezwolenie przejścia – znak ogólny), który ma kształt prostokąta, położonego na dłuższym boku (z trzema pionowymi pasami: zielony – biały – zielony), znaki informacyjne mają formę kwadratowych tabliczek (niebieska tabliczka z białym piktogramem) – np. miejsce poboru wody pitnej, zezwolenie na pływanie na desce z żaglem, prom na uwięzi.
Na szlaku żeglugowym drogi wodnej, na której, na mocy odrębnych przepisów, dopuszczona jest żegluga nocna, znaki żeglugowe powinny być pokryte materiałem odblaskowym (w kolorach przewidzianych dla poszczególnych znaków).

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia tylna znaku wykonanego z użyciem technologii SYSTEM TD®, w całości pokryta jest warstwą klejącą.
Bardzo duża odporność na działanie nawet skrajnie zmiennych czynników zewnętrznych.
Znaki wykonane w tym systemie posiadają strukturę warstwową, dzięki czemu pigment fotoluminescencyjny jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczającą – wydłuża to użyteczność znaków.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych.
Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zdałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

f - FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV

Znaki wykonane na folii samoprzylepnej wykonanej z pcv.
Wygodne w użyciu, cienkie i elastyczne, dos