Znaki kolejowe dla maszynisty
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Znaki kolejowe dla maszynisty

Znaki kolejowe dla maszynisty - wskaźniki oraz znaki kolejowe i ich znaczenie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jakie oznaczenia kolejowe stosuje się w Polsce? Zobacz