Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

Charakterystyczne, żółte znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi pojawiły się na drogach krajowych w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim w związku z manewrami wojskowymi DEFENDER-Europe 20. Oznaczenia nie dotyczą kierowców pojazdów, które nie są pojazdami wojskowymi. Zobacz
Zakaz postoju (znak B-35)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zakaz postoju (znak B-35)

Znak B-35 oznacza zakaz postoju pojazdu, czyli unieruchomienia pojazdu (niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego) na dłużej niż 1 minuta. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta może być wskazany napisem na znaku lub na umieszczonej pod nim tabliczce. Zobacz
Droga wewnętrzna (znak D-46)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Droga wewnętrzna (znak D-46)

Za znakiem D-46 „droga wewnętrzna” nie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Kierowca musi jednak stosować się do ustawionych na takiej drodze znaków i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Co jeszcze trzeba wiedzieć o drogach wewnętrznych? Zobacz
Obszar zabudowany – charakterystyka
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Obszar zabudowany – charakterystyka

Obszar zabudowany to pojęcie określające obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa (miejska, wiejska, przemysłowa), a w związku z tym może panować wzmożony ruch – zarówno pieszych, jak i pojazdów. O wjeździe na obszar zabudowany informuje znak D-42 (Obszar zabudowany), a koniec obszaru wyznacza znak D-43 (Koniec obszaru zabudowanego). Zobacz