Oznakowanie poziome magazynu
Oznakowanie obiektów

Oznakowanie poziome magazynu

Oznakowanie poziome magazyny składa się z różnych elementów, a znaki podłogowe pełnią określone funkcje. Sprzyjają poprawie bezpieczeństwa, porządkują przestrzeń i umożliwiają identyfikację stref poszczególnych stref, ułatwiają transport. Sprawdź, jakie elementy oznakowania poziomego sprawdzą się w przestrzeni magazynu. Zobacz
Znaki na hali produkcyjnej
Oznakowanie obiektów

Znaki na hali produkcyjnej

Odpowiednie znaki na hali produkcyjnej wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników, ułatwiają korzystanie z przestrzeni i zwiększają wydajność pracy. O jakich tabliczkach nie można zapomnieć? Zobacz
BHP w warsztacie samochodowym: zasady dla mechaników, wymogi, instrukcje i bezpieczeństwo 
Oznakowanie obiektów

BHP w warsztacie samochodowym: zasady dla mechaników, wymogi, instrukcje i bezpieczeństwo 

Warsztat samochodowy jest takim miejscem pracy, w którym brak przestrzegania przepisów BHP może stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia – mechanicy codziennie mają kontakt ze specjalistycznymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi czy substancjami chemicznym (np. łatwopalnymi, wydzielającymi szkodliwe opary itd.). Jak powinna wyglądać organizacja pracy i jak dbać o bezpieczeństwo w warsztacie samochodowym? Zobacz