Rękawiczki medyczne
Medyczne ŚOI Odzież ochronna i BHP

Rękawiczki medyczne

Ręce są szczególnie narażone na urazy mechaniczne, np. otarcia czy skaleczenia, a co za tym idzie – najbardziej narażone na działanie szkodliwych mikroorganizmów.  Rękawiczki medyczne stosowane są właśnie dla ochrony przed zagrożeniami biologicznymi. Chronią zarówno pacjenta, jak i personel medyczny przed przenoszeniem drobnoustrojów i przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Z jakich materiałów wykonywane są rękawiczki medyczne i jakie muszą spełniać wymagania, aby dobrze spełniały swoją rolę. Zobacz
Odzież ochronna dla personelu medycznego
Medyczne ŚOI Odzież ochronna i BHP

Odzież ochronna dla personelu medycznego

Praca w placówkach służby zdrowia czy w laboratoriach diagnostycznych wiąże się z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Aby uchronić pracowników przed tymi zagrożeniami, stosuje się szereg działań profilaktycznych (m.in. zapewnienie stałej opieki lekarskiej dla pracowników, dezynfekcja, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń zakaźnych). Bardzo ważne jest również stosowanie ŚOI (m.in.rękawice, środki ochrony oczu i twarzy, specjalna odzież ochronna dla personelu medycznego). Zobacz
Odzież medyczna
Medyczne ŚOI Odzież ochronna i BHP

Odzież medyczna

Odzież medyczna noszona jest m.in. przez lekarzy, pielęgniarki, stomatologów, innych pracowników służby zdrowia, ale także farmaceutów czy laborantów. Zadaniem tego rodzaju odzieży jest eliminowanie zagrożeń, wynikających ze szczególnego charakteru pracy, oraz minimalizacja ryzyka przenoszenia niebezpiecznych drobnoustrojów. Zobacz