Co to jest i co zawiera plan BIOZ?
Przepisy BHP

Co to jest i co zawiera plan BIOZ?

Plan BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sporządza go lub zleca jego sporządzenie kierownik budowy przed rozpoczęciem prac. Plan BIOZ opracowuje się w oparciu o informację BIOZ, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. Kiedy konieczne jest sporządzenie planu BIOZ i co taki plan zawiera? Zobacz
Zespół powypadkowy – zadania, obowiązki i sposób powołania
Przepisy BHP Przepisy, ustawy

Zespół powypadkowy – zadania, obowiązki i sposób powołania

Według danych GUS w 2021 roku zgłoszono 68 777 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. wg wydarzeń je powodujących, przyczyn, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, a także umiejscowienia urazu. Sprawdzamy, kto powołuje zespół powypadkowy, ile osób wchodzi w jego skład, a także jakie są zadania takiego zespołu? Zobacz