Tabliczki telefonów alarmowych
Oznakowanie obiektów Przepisy BHP

Tabliczki telefonów alarmowych

Numery alarmowe składają się z 3 cyfr. Większość osób bez trudu potrafi wskazać numer telefonu na policję, straż pożarną czy pogotowie. Niestety, w sytuacji zagrożenia, będąc pod wpływem stresu, łatwo zapomnieć nawet o najoczywistszych rzeczach. Właśnie dlatego warto zadbać, by w miejscu pracy znalazły się tabliczki telefonów alarmowych z wykazem najważniejszych numerów. Zobacz
Zagrożenia fizyczne w miejscu pracy – rodzaje i oznakowanie
Przepisy BHP

Zagrożenia fizyczne w miejscu pracy – rodzaje i oznakowanie

Zagrożenia w miejscu pracy stanowią potencjalne źródło urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Jeśli czynników ryzyka nie można wyeliminować, np. poprzez zastosowanie technicznych środków ochrony zbiorowej lub w inny sposób, należy stosować odpowiednie znaki BHP. Jakie oznakowanie wskazuje na zagrożenia fizyczne w miejscu pracy? Zobacz
Oznakowanie magazynu a zagrożenia występujące w miejscu pracy
Przepisy BHP

Oznakowanie magazynu a zagrożenia występujące w miejscu pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Jak powinno wyglądać oznakowanie magazynu? Zobacz