Co to jest i co zawiera plan BIOZ?
Przepisy BHP

Co to jest i co zawiera plan BIOZ?

Plan BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sporządza go lub zleca jego sporządzenie kierownik budowy przed rozpoczęciem prac. Plan BIOZ opracowuje się w oparciu o informację BIOZ, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. Kiedy konieczne jest sporządzenie planu BIOZ i co taki plan zawiera? Zobacz
Zespół powypadkowy – zadania, obowiązki i sposób powołania
Przepisy BHP Przepisy, ustawy

Zespół powypadkowy – zadania, obowiązki i sposób powołania

Według danych GUS w 2021 roku zgłoszono 68 777 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. wg wydarzeń je powodujących, przyczyn, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, a także umiejscowienia urazu. Sprawdzamy, kto powołuje zespół powypadkowy, ile osób wchodzi w jego skład, a także jakie są zadania takiego zespołu? Zobacz
Tabliczki telefonów alarmowych
Oznakowanie obiektów Przepisy BHP

Tabliczki telefonów alarmowych

Numery alarmowe składają się z 3 cyfr. Większość osób bez trudu potrafi wskazać numer telefonu na policję, straż pożarną czy pogotowie. Niestety, w sytuacji zagrożenia, będąc pod wpływem stresu, łatwo zapomnieć nawet o najoczywistszych rzeczach. Właśnie dlatego warto zadbać, by w miejscu pracy znalazły się tabliczki telefonów alarmowych z wykazem najważniejszych numerów. Zobacz
Zagrożenia fizyczne w miejscu pracy – rodzaje i oznakowanie
Przepisy BHP

Zagrożenia fizyczne w miejscu pracy – rodzaje i oznakowanie

Zagrożenia w miejscu pracy stanowią potencjalne źródło urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Jeśli czynników ryzyka nie można wyeliminować, np. poprzez zastosowanie technicznych środków ochrony zbiorowej lub w inny sposób, należy stosować odpowiednie znaki BHP. Jakie oznakowanie wskazuje na zagrożenia fizyczne w miejscu pracy? Zobacz
Oznakowanie magazynu a zagrożenia występujące w miejscu pracy
Przepisy BHP

Oznakowanie magazynu a zagrożenia występujące w miejscu pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Jak powinno wyglądać oznakowanie magazynu? Zobacz