Niebieskie znaki BHP
Przepisy BHP

Niebieskie znaki BHP

Aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy i minimalizować ryzyko wypadków stosuje się różne środki, m.in. odpowiednie oznakowanie. Zgodnie z przepisami BHP miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Czego dotyczą niebieskie znaki BHP i kiedy należy je stosować? Zobacz