Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP: przykłady, definicje, podział i przydatne oznaczenia
Odzież ochronna i BHP

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP: przykłady, definicje, podział i przydatne oznaczenia

W miejscu pracy mogą występować różne zagrożenia. Środki ochrony indywidualnej (mogą to być np. specjalne ubrania, rękawice, gogle, hełmy) i środki ochrony zbiorowej (np. dostosowane do warunków rozwiązania konstrukcyjne) to wszelkie środki które chronią pracowników przed następstwami tych zagrożeń. Co warto o nich wiedzieć? Zobacz
Rękawiczki medyczne
Medyczne ŚOI Odzież ochronna i BHP

Rękawiczki medyczne

Ręce są szczególnie narażone na urazy mechaniczne, np. otarcia czy skaleczenia, a co za tym idzie – najbardziej narażone na działanie szkodliwych mikroorganizmów.  Rękawiczki medyczne stosowane są właśnie dla ochrony przed zagrożeniami biologicznymi. Chronią zarówno pacjenta, jak i personel medyczny przed przenoszeniem drobnoustrojów i przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Z jakich materiałów wykonywane są rękawiczki medyczne i jakie muszą spełniać wymagania, aby dobrze spełniały swoją rolę. Zobacz
ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami

W unijnej dyrektywie 89/686/EWG znajdują się szczegółowe wytyczne dla różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej, w tym ŚOI chroniące oczy i skórę przed niebezpiecznymi czynnikami. Znaleźć tam można informacje m.in. o tym, jakie warunki powinny spełniać materiały, z jakich robione są poszczególne ŚOI, czy o tym, co powinno znaleźć się w karcie producenta. Zobacz
Odzież ochronna dla personelu medycznego
Medyczne ŚOI Odzież ochronna i BHP

Odzież ochronna dla personelu medycznego

Praca w placówkach służby zdrowia czy w laboratoriach diagnostycznych wiąże się z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Aby uchronić pracowników przed tymi zagrożeniami, stosuje się szereg działań profilaktycznych (m.in. zapewnienie stałej opieki lekarskiej dla pracowników, dezynfekcja, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń zakaźnych). Bardzo ważne jest również stosowanie ŚOI (m.in.rękawice, środki ochrony oczu i twarzy, specjalna odzież ochronna dla personelu medycznego). Zobacz
ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi
Odzież ochronna i BHP

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi

Oprócz podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dyrektywa 89/686/EWG określa również wymagania dodatkowe – właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń. W Dyrektywie znajdują się m.in. zapisy o tym, jakie wymagania powinny spełniać ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi. Zobacz
Odzież medyczna
Medyczne ŚOI Odzież ochronna i BHP

Odzież medyczna

Odzież medyczna noszona jest m.in. przez lekarzy, pielęgniarki, stomatologów, innych pracowników służby zdrowia, ale także farmaceutów czy laborantów. Zadaniem tego rodzaju odzieży jest eliminowanie zagrożeń, wynikających ze szczególnego charakteru pracy, oraz minimalizacja ryzyka przenoszenia niebezpiecznych drobnoustrojów. Zobacz
Dodatkowe wymagania dla ŚOI
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI

Dyrektywa 89/686/EWG określa podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony indywidualnej, dopuszczone do obrotu w państwach UE. Oprócz tego w Dyrektywie znajdziemy również dodatkowe wymagania dla ŚOI, wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej. Zobacz
Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI

Podstawowe wymagania dla ŚOI, cz. II Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI to jedno z zagadnień, którym zajmuje się dyrektywa 89/686/EWG. Jak powinny być zaprojektowane i skonstruowane oraz jakie warunki muszą spełniać środki ochrony indywidualnej, żeby zapewnić ich użytkownikom odpowiednią ochronę przed zagrożeniami i jednocześnie maksymalny komfort podczas noszenia? Zobacz