Materiały zakaźne i trujące: jak oznakować, jakie są przykłady ładunków niebezpiecznych i jakie środki ochrony zapewnić?

Transport towarów niebezpiecznych, takich jak materiały trujące lub wysoce zakaźne, wymaga odpowiednich środków ostrożności. O tym, co to za materiały, jak obchodzić się z takimi ładunkami i jak powinny być oznakowane jednostki przewożące takie ładunki niebezpieczne, mówią przepisy ADR. Jakie wytyczne znajdują się w rozporządzeniu ADR? Zobacz

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy: obowiązki pracodawcy, BHP i niezbędne środki

Przestrzeganie zasad BHP zmniejsza ryzyko wypadków w pracy, ale nie eliminuje ich w 100%. Nie zawsze też zagrożenie życia czy uszkodzenie ciała spowodowane jest czynnościami związanymi z pracą – bywa, że pracownik zasłabnie, dostanie nagłych duszności lub zakrztusi się. Trzeba zdawać sobie sprawę, że sprawne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu może uratować mu życie. Co więc robić, gdy w pracy zdarzy się wypadek? Zobacz

Rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy, budynku i łatwy dostęp – jak go zapewnić? 

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w budynku miejsca pracy jest jedną z podstawowych powinności, jeśli chodzi o realizację obowiązków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Podręczny sprzęt gaśniczy pozwala na szybkie ugaszenie ognia lub skuteczną walkę z pożarem do czasu przybycia odpowiednich służb. Co mówią przepisy na temat rozmieszczenia i dostępu gaśnic w zakładzie pracy i w budynkach użyteczności publicznej? Zobacz