Czynniki chemiczne w środowisku pracy – zagrożenia, przykłady i ochrona 

Substancje chemiczne, których oddziaływanie na organizm człowieka prowadzi (lub może prowadzić) do schorzeń albo pogorszenia stanu zdrowia, zaliczamy do czynników szkodliwych. Na oddziaływanie takich substancji narażeni są m.in. pracownicy laboratoriów, magazynów, różnych fabryk i warsztatów produkcyjnych (zwłaszcza tam, gdzie wytwarza się np. środki czystości, kleje, farby czy tworzywa sztuczne). Jak klasyfikuje się czynniki chemiczne w miejscu pracy i jak chronić zdrowie pracowników narażonych na kontakt z czynnikami chemicznymi? Zobacz

Stałe urządzenia gaśnicze: definicja, półstałe, samoczynne i rodzaje

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego to bardzo rozbudowana i skomplikowana gałąź regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Dane przepisy możemy znaleźć w różnych ustawach i rozporządzeniach. Dzisiaj przybliżymy jedno z ważniejszych zagadnień związanych z ochroną ppoż., a mianowicie zajmiemy się stałymi urządzeniami gaśniczymi. Czym są SUG, jakie są rodzaje takich urządzeń i co mówią przepisy na temat ich stosowania? Zobacz

Tablice pojazdów ciężarowych

Ciężarówki poruszające się po drogach muszą być odpowiednio oznakowane. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jak wyglądają tablice pojazdów ciężarowych i gdzie powinny być umieszczone? Zobacz