Wyposażenie apteczki turystycznej

Wyposażenie apteczki w dużej mierze zależy od jej przeznaczenia. W związku z tym inne będzie wyposażenie apteczki turystycznej, inne wyposażenie apteczki wojskowej, jeszcze inne – apteczki samochodowej czy w zakładzie pracy. Zobacz

Hydranty wewnętrzne DN 52

Hydranty wewnętrzne DN 52 z wężem płasko składanym stanowią jeden z rodzajów punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych. Jakie wymagania muszą spełniać? Zobacz