Praca przy komputerze – obowiązki pracodawcy

Praca przy komputerze jest zajęciem uciążliwym. Jeśli stanowiska pracy nie są odpowiednio zorganizowane, może powodować obciążenia psychiczne, a także prowadzić do obciążenia wzroku i  układu mięśniowo-szkieletowego. W jaki sposób pracodawca powinien zorganizować stanowisko pracy przy komputerze, aby osoby zatrudnione w jak najmniejszym stopniu odczuwały dyskomfort? Zobacz