Gładkie tablice ADR
Oznakowanie i przepisy ADR

Gładkie tablice ADR

Tablice barwy pomarańczowej są ważnym elementem oznakowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Sprawdzamy, kiedy stosuje się gładkie tablice ADR, a kiedy tablice z numerami. Zobacz