Znaki niebezpieczeństwa na opakowaniach: przegląd oznaczeń i symboli ostrzegawczych
Oznakowanie i przepisy ADR

Znaki niebezpieczeństwa na opakowaniach: przegląd oznaczeń i symboli ostrzegawczych

Niektóre substancje i mieszaniny chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także dla zdrowia i życia ludzi, którzy mają z nimi styczność. Z tego powodu opakowania zawierające niebezpieczne preparaty (np. materiały radioaktywne, stwarzające ryzyko wybuchu)  powinny być odpowiednio oznakowane. Jakie znaki ostrzegawcze i piktogramy mogą znajdować się na opakowaniach takich produktów? Zobacz