Materiały zakaźne i trujące: jak oznakować, jakie są przykłady ładunków niebezpiecznych i jakie środki ochrony zapewnić?
Przepisy, ustawy

Materiały zakaźne i trujące: jak oznakować, jakie są przykłady ładunków niebezpiecznych i jakie środki ochrony zapewnić?

Transport towarów niebezpiecznych, takich jak materiały trujące lub wysoce zakaźne, wymaga odpowiednich środków ostrożności. O tym, co to za materiały, jak obchodzić się z takimi ładunkami i jak powinny być oznakowane jednostki przewożące takie ładunki niebezpieczne, mówią przepisy ADR. Jakie wytyczne znajdują się w rozporządzeniu ADR? Zobacz
Pierwsza pomoc w zakładzie pracy: obowiązki pracodawcy, BHP i niezbędne środki
Przepisy, ustawy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy: obowiązki pracodawcy, BHP i niezbędne środki

Przestrzeganie zasad BHP zmniejsza ryzyko wypadków w pracy, ale nie eliminuje ich w 100%. Nie zawsze też zagrożenie życia czy uszkodzenie ciała spowodowane jest czynnościami związanymi z pracą – bywa, że pracownik zasłabnie, dostanie nagłych duszności lub zakrztusi się. Trzeba zdawać sobie sprawę, że sprawne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu może uratować mu życie. Co więc robić, gdy w pracy zdarzy się wypadek? Zobacz
Jaka farba do betonu na zewnątrz, która będzie dobra i jakie są rozwiązania?
Przepisy, ustawy

Jaka farba do betonu na zewnątrz, która będzie dobra i jakie są rozwiązania?

Dobra farba do przeznaczona do malowania betonu na zewnątrz charakteryzuje się dużą trwałością, przyczepnością do podłoża i odpornością na warunki atmosferyczne (np. wahania temperatur, działanie promieni UV, opady deszczu i śniegu).  Jednak czy każda może być stosowana do nanoszenia na jezdnię oznakowania poziomego? Jaka farba do powierzchni zewnętrznych będzie do tego odpowiednia? Zobacz
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść i prawidłowe znaki
Przepisy, ustawy

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść i prawidłowe znaki

Zapewnienie ochrony pożarowej jest jednym z podstawowych obowiązków każdego właściciela i zarządcy budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Działania zabezpieczające przed zagrożeniem pożarowym obejmują m.in. właściwe oznaczenie drogi ewakuacyjnej, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych itp. Należy również pamiętać o niezbędnych informacjach z zakresu ewakuacji, które należy zapewnić osobom przebywającym w danym obiekcie Zobacz
Sygnalizacja wahadłowa
Przepisy, ustawy

Sygnalizacja wahadłowa

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się różne rodzaje sygnalizacji świetlnej, np. sygnalizacja ostrzegawcza, na skrzyżowaniach, dla pieszych i rowerzystów, określająca sposób korzystania z pasa ruchu czy też sygnalizacja wahadłowa. Kiedy stosuje się sygnalizację wahadłową i co mówią przepisy na temat jej stosowania? Zobacz
Szerokość drogi ewakuacyjnej
Przepisy, ustawy

Szerokość drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji – bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Jaka powinna być szerokość drogi ewakuacyjnej? Zobacz