Instrukcje BHP dla obcokrajowców
Przepisy, ustawy

Instrukcje BHP dla obcokrajowców

Instrukcje BHP dla obcokrajowców – czy w miejscu pracy, gdzie zatrudnieni są obcokrajowcy, konieczne jest stosowanie dodatkowych instrukcji, sporządzonych w języku zrozumiałym dla pracowników spoza Polski? Zobacz
Znaki ewakuacyjne w szkole
Przepisy, ustawy

Znaki ewakuacyjne w szkole

Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w kierowanej przez siebie placówce oświatowej. Poprawie bezpieczeństwa służą m.in. odpowiednio rozmieszczone znaki ewakuacyjne w szkole. Zobacz
Gdzie ustawić śmietnik na posesji?
Przepisy, ustawy

Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

Wytyczne, w jaki sposób i gdzie ustawić śmietnik na posesji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zobacz