Hydranty wewnętrzne DN 52
PPOŻ

Hydranty wewnętrzne DN 52

Hydranty wewnętrzne DN 52 z wężem płasko składanym stanowią jeden z rodzajów punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych. Jakie wymagania muszą spełniać? Zobacz
Ramki do znaków ewakuacyjnych i ppoż
Oznakowanie obiektów PPOŻ

Ramki do znaków ewakuacyjnych i ppoż

Znaki ewakuacyjne powinny być rozmieszczone tak, aby w razie zagrożenia bez problemu można było odnaleźć drogę do wyjścia z budynku. Nie zawsze znak można przymocować bezpośrednio do ściany – wówczas stosuje się ramki do znaków ewakuacyjnych i ppoż. Zobacz