Jak przechowywać gaśnicę?
PPOŻ

Jak przechowywać gaśnicę?

Prawidłowe przechowywanie gaśnic jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim chodzi o łatwy dostęp do sprzętu i gwarancję, że w razie potrzeby będzie prawidłowo działać. Czy wiesz, jak przechowywać gaśnicę? Sprawdź, gdzie i w jakich warunkach trzymać podręczny sprzęt gaśniczy, aby zawsze był gotowy do użycia. Zobacz
Gaśnica do domu: jaką wybrać, która najlepsza i jakie są uniwersalne?
PPOŻ

Gaśnica do domu: jaką wybrać, która najlepsza i jakie są uniwersalne?

W przypadku pożaru nawet mała gaśnica może zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia i zminimalizować szkody. Aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć dobytek, warto zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt gaśniczy. Sprawdzamy, jakie gaśnice dostępne są na rynku i jaka gaśnica sprawdzi się najlepiej do domu, do mieszkania, do domku na działce itp. Zobacz
Drabiny ewakuacyjne – przepisy, oznakowanie
PPOŻ

Drabiny ewakuacyjne – przepisy, oznakowanie

Drabiny ewakuacyjne stanowią alternatywny sposób bezpiecznego opuszczenia budynku w razie konieczności ewakuacji. Co na temat drabin ewakuacyjnych mówią przepisy i jak powinny być one oznakowane? Zobacz
Rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy, budynku i łatwy dostęp – jak go zapewnić? 
PPOŻ

Rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy, budynku i łatwy dostęp – jak go zapewnić? 

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w budynku miejsca pracy jest jedną z podstawowych powinności, jeśli chodzi o realizację obowiązków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Podręczny sprzęt gaśniczy pozwala na szybkie ugaszenie ognia lub skuteczną walkę z pożarem do czasu przybycia odpowiednich służb. Co mówią przepisy na temat rozmieszczenia i dostępu gaśnic w zakładzie pracy i w budynkach użyteczności publicznej? Zobacz
Sprzęt ratowniczy – oznakowanie ewakuacyjne
PPOŻ

Sprzęt ratowniczy – oznakowanie ewakuacyjne

Miejsca pracy i budynki użyteczności publicznej, takie jak np. urzędy, szkoły, przychodnie, galerie handlowe, muszą być wyposażone w odpowiednie znaki ochrony ppoż. i znaki ewakuacyjne. Jakie tabliczki wykorzystuje się, aby oznakować sprzęt ratowniczy? Zobacz
Przejścia ewakuacyjne
PPOŻ

Przejścia ewakuacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach powinny być zapewnione przejścia ewakuacyjne.  Jakie wymagania muszą spełniać i ile powinno być ich w budynku? Zobacz