Drabiny ewakuacyjne – przepisy, oznakowanie
PPOŻ

Drabiny ewakuacyjne – przepisy, oznakowanie

Drabiny ewakuacyjne stanowią alternatywny sposób bezpiecznego opuszczenia budynku w razie konieczności ewakuacji. Co na temat drabin ewakuacyjnych mówią przepisy i jak powinny być one oznakowane? Zobacz
Rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy, budynku i łatwy dostęp – jak go zapewnić? 
PPOŻ

Rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy, budynku i łatwy dostęp – jak go zapewnić? 

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w budynku miejsca pracy jest jedną z podstawowych powinności, jeśli chodzi o realizację obowiązków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Podręczny sprzęt gaśniczy pozwala na szybkie ugaszenie ognia lub skuteczną walkę z pożarem do czasu przybycia odpowiednich służb. Co mówią przepisy na temat rozmieszczenia i dostępu gaśnic w zakładzie pracy i w budynkach użyteczności publicznej? Zobacz
Sprzęt ratowniczy – oznakowanie ewakuacyjne
PPOŻ

Sprzęt ratowniczy – oznakowanie ewakuacyjne

Miejsca pracy i budynki użyteczności publicznej, takie jak np. urzędy, szkoły, przychodnie, galerie handlowe, muszą być wyposażone w odpowiednie znaki ochrony ppoż. i znaki ewakuacyjne. Jakie tabliczki wykorzystuje się, aby oznakować sprzęt ratowniczy? Zobacz
Przejścia ewakuacyjne
PPOŻ

Przejścia ewakuacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach powinny być zapewnione przejścia ewakuacyjne.  Jakie wymagania muszą spełniać i ile powinno być ich w budynku? Zobacz
Szerokość drogi pożarowej
PPOŻ

Szerokość drogi pożarowej

Droga pożarowa powinna umożliwiać dojazd pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowych do obiektu budowalnego o każdej porze roku. Ze względów bezpieczeństwa dojazdów nie można zastawiać, nie wolno również na nich parkować. Jaka powinna być szerokość drogi pożarowej? Zobacz
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
PPOŻ

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy do urządzeń ochrony ppoż. W razie pojawienia się ognia umożliwia odłączenie dopływu prądu i bezpieczne prowadzenie akcji gaśniczej. Czy musi być oznakowany? Jak wygląda znak przeciwpożarowego wyłącznika prądu i gdzie powinien być zlokalizowany? Zobacz
Stałe urządzenia gaśnicze: definicja, półstałe, samoczynne i rodzaje
PPOŻ Przepisy, ustawy

Stałe urządzenia gaśnicze: definicja, półstałe, samoczynne i rodzaje

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego to bardzo rozbudowana i skomplikowana gałąź regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Dane przepisy możemy znaleźć w różnych ustawach i rozporządzeniach. Dzisiaj przybliżymy jedno z ważniejszych zagadnień związanych z ochroną ppoż., a mianowicie zajmiemy się stałymi urządzeniami gaśniczymi. Czym są SUG, jakie są rodzaje takich urządzeń i co mówią przepisy na temat ich stosowania? Zobacz