Odzież ochronna dla personelu medycznego

Odzież ochronna dla personelu medycznego

27 grudnia 2018

Praca w placówkach służby zdrowia czy w laboratoriach diagnostycznych wiąże się z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Aby uchronić pracowników przed tymi zagrożeniami, stosuje się szereg działań profilaktycznych (m.in. zapewnienie stałej opieki lekarskiej dla pracowników, dezynfekcja, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń zakaźnych). Bardzo ważne jest również stosowanie ŚOI (m.in.rękawice, środki ochrony oczu i twarzy, specjalna odzież ochronna dla personelu medycznego).

Zagrożenia

Największe ryzyko dla pracowników występuje tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, skażonymi materiałami i instrumentami medycznymi, czyli m.in. na blokach operacyjnych, w laboratoriach diagnostycznych, w gabinetach zabiegowych na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dużym zagrożeniem są materiały biologiczne stwarzające ryzyko zakażenia chorobami, w przypadku których nie ma skutecznych metod leczenia. Odzież ochronna dla personelu medycznego musi być dobrą barierą dla krwi i drobnoustrojów i redukować zagrożenia do minimum.

Odzież ochronna dla personelu medycznego – jaką spełnia rolę?

Wszystkie środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronna dla personelu medycznego, powinny:

  • Zapobiegać zakażeniu pacjenta mikroorganizmami przenoszonymi z personelu medycznego na obszar pola operacyjnego podczas wykonywania zabiegów operacyjnych.
  • Zapobiegać kontaktowi powierzchniowemu mikroorganizmów znajdujących się we krwi i innych płynach ustrojowych pacjentów ze skórą personelu.

Materiały, z których powstaje odzież ochronna dla personelu medycznego

Podstawową funkcją dla tego rodzaju odzieży jest funkcja ochronna. Odzież ochronna dla personelu medycznego musi zabezpieczać pracowników przed przenikaniem szkodliwych dla ich zdrowia czynników biologicznych i osiadaniu ich na skórze. Materiały, z których powstaje taka odzież (np. fartuchy, bluzy i spodnie medyczne), powinny wyróżniać się odpornością na przesiąkanie krwi oraz innych płynów ustrojowych, a także odpornością na przenikanie drobnoustrojów przenoszonych przez te płyny.

Odzież ochronna dla personelu medycznego musi charakteryzować się przede wszystkim właściwościami ochronnymi, ale ważne jest również, by ubrania zapewniały odpowiedni komfort użytkowania.

Udostępnij: