Apteczka – podstawy BHP

Apteczka – podstawy BHP

9 kwietnia 2017

Apteczka pierwszej pomocy jest znana już małym dzieciom, które w domu i w szkole uczą się jej odpowiedniego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Ten pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy powinien być wyraźnie oznakowany.

Jak prawidłowo oznaczyć miejsce, w którym znajduje się apteczka?

Znaki, które są stosowane do określenia apteczek pierwszej pomocy należą do grupy znaków informacyjnych. W Polsce przyjęty został jednolity system oznakowania apteczek, który znaczenie zwiększa szanse dla osób postronnych na odnalezienie w razie wypadku takiego pojemnika z materiałami ratującymi życie. Biały krzyż na zielonym tle jest znakowaniem zalecanym przez Unię Europejską i takie oznakowanie zostało wdrożone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 1998 r., a następnie zaktualizowane w normie PN-ISO 7010:2006. Ten dokument dokładnie określa znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przeciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia, w tym oznakowanie apteczek pierwszej pomocy.

Apteczka – co trzeba wiedzieć?

Obok znaków równie ważne czynniki w aspekcie kompletowania i organizowania apteczki pierwszej pomocy to przede wszystkim:

  • Ilość, rozmieszczenie i wyposażenie apteczek na terenie obiektu pożytku publicznego lub zakładu pracy – te kwestie muszą być ustalone w ścisłym porozumieniu z lekarzem, który sprawuje opiekę nad daną jednostką.

  • Zawartość apteczki (wyposażenie apteczki w pracy, apteczka podręczna – wyposażenie)
    – zaopatrzenie w opatrunki, bandaże, plastry, chusty trójkątne, opaski elastyczne, koce ratunkowe termoizolacyjne, rękawiczki lateksowe, nożyczki, maseczkę do sztucznego oddychania i inne akcesoria, które są uważane za niezbędne w trakcie ratowania ludzkiego życia.

  • Obsługa i dostęp do apteczek – idealnym wyjściem z sytuacji jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę apteczki. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, należy zamieścić ją w dostępnym dla wszystkich miejscu.

  • Instrukcje – obok standardowego oznakowania apteczek należy stosować również instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku. Takie zasady mogą dotyczyć np. wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposobu pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym.

  • Opakowanie apteczki pierwszej pomocy – musi być odporne na działanie czynników mechanicznych i skutecznie chronić materiały przed zapyleniem, ochlapaniem i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Apteczka – niezbędny element każdego zakładu pracy

Wśród tych wszystkich zasad trzeba jednak pamiętać o nadrzędnym celu organizowania apteczek pierwszej pomocy. Ich zadanie to zapewnienie dostępu do materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie nieszczęśliwego wypadku. Stosowanie jednolitego systemu oznakowania oraz pozostałych zasad związanych z organizacją i wyposażeniem apteczek przyczyniają się do poczucia bezpieczeństwa.

Udostępnij:

1 thought on “Apteczka – podstawy BHP”

Comments are closed.