Tabliczka z numerem nieruchomości a przepisy: jak prawidłowo oznakować nowy dom?
Przepisy, ustawy

Tabliczka z numerem nieruchomości a przepisy: jak prawidłowo oznakować nowy dom?

Choć może się wydawać, że po zakupie nieruchomości dbanie o stan infrastruktury oraz czystość chodnika przed bramą posesji to jedyne obowiązki właściciela, w praktyce jest ich nieco więcej. Jedną z często ignorowanych powinności jest oznakowanie posesji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Przeczytaj, jak zrobić to należycie i uniknąć dotkliwej kary finansowej. Zobacz
Zasady użycia gaśnicy krok po kroku
PPOŻ Przepisy, ustawy

Zasady użycia gaśnicy krok po kroku

Posiadanie gaśnicy to obowiązek każdego właściciela obiektów budowlanych, zarówno mieszkalnych jak i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże samo posiadanie gaśnicy może okazać się niewystarczające, jeśli nie będziemy znali zasad ich właściwego stosowania. Podręczny sprzęt gaśniczy jest wykorzystywany przede wszystkim w zarodku powstania pożaru. Zobacz
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
PPOŻ Przepisy, ustawy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zawiera dokładne wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zobacz
Znaki morskie
Przepisy, ustawy

Znaki morskie

Polskie prawo określa bardzo dokładnie systemy znaków, które muszą być stosowane w przypadku wszystkich jednostek pływających, czyli okrętów, żaglówek, platform wiertniczych i innych. Ze względu na bardzo dużą różnorodność takich obiektów pływających znaki morskie również muszą wykazywać się odpowiednią specyfiką. Zobacz
Znaki ewakuacyjne
Przepisy, ustawy

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne powinny być stosowane w obiektach budowlanych, w których wymagane lub celowe jest oznakowanie ewakuacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej i szybkiej ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia. Zobacz
Apteczka – podstawy BHP
Przepisy, ustawy

Apteczka – podstawy BHP

Apteczka pierwszej pomocy jest znana już małym dzieciom, które w domu i w szkole uczą się jej odpowiedniego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Ten pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy powinien być wyraźnie oznakowany. Zobacz