Droga osiedlowa: znaki i przepisy w strefie zamieszkania i na drogach wewnętrznych
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Droga osiedlowa: znaki i przepisy w strefie zamieszkania i na drogach wewnętrznych

Strefa ruchu, strefa zamieszkania, droga wewnętrzna i strefa ograniczonej prędkości często są przez kierowców mylone. Warto podkreślić, że są to zupełnie różne strefy, na których obowiązują różne przepisy. Przyjrzyjmy się im bliżej.  Jaki znak wskazuje na strefę ruchu, a jaki informuje o drodze osiedlowej? Jak wygląda kwestia parkowania na drodze osiedlowej, a jak na drodze wewnętrznej? Jakich prędkości należy przestrzegać w każdej z tych stref? Zobacz
Instruktaż ogólny BHP – ramowy program szkolenia
Przepisy BHP

Instruktaż ogólny BHP – ramowy program szkolenia

Przed przystąpieniem pracy każdy pracownik powinien odbyć odpowiednie szkolenie wstępne, które obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Jaki jest cel takiego szkolenia, w jaki sposób powinno być zorganizowane i jak wygląda jego ramowy program? Zobacz