Jak powinien być oznakowany i wyposażony autobus szkolny?

Jak powinien być oznakowany i wyposażony autobus szkolny?

17 listopada 2022

Sprawdź, jak oznakowany jest autobus szkolny i jak należy zachować się na drodze, mijając lub zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego.

Autobus szkolny – charakterystyczne tablice

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie drogowym autobus szkolny to autobus barwy pomarańczowej przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”.

Taki pojazd powinien być wyposażony w:

  1. miejsce z przodu i z tyłu wewnątrz pojazdu przeznaczone na umieszczenie białej tablicy z napisem barwy czarnej „AUTOBUS SZKOLNY”, o wymiarach 50 x 25 cm;
  2. miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni, przeznaczone na umieszczenie tablicy fluorescencyjnej ze znakiem „STOP”;
  3. miejsce z przodu i z tyłu pojazdu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej;
  • ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach;
  • sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu;
  • urządzenie zapobiegające przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami.

Co jeszcze powinno znaleźć się na wyposażeniu autobusu szkolnego?

Przepisy wskazują, że autobusy powinny być wyposażone m.in. w apteczki pierwszej pomocy oraz dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu jest również trójkąt ostrzegawczy.

Autobus szkolny na drodze – o czym trzeba pamiętać?

Przepisy wskazują, że przejeżdżając obok autobusu szkolnego, kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, należy:

  • zatrzymać się (jeśli kierujący autobusem podał sygnał zatrzymania),
  • zmniejszyć prędkość (w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje wykonanie takiego manewru).

Warto również pamiętać, że kierujący autobusem szkolny, w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, jest uprawniony do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu i innym osobom znajdującym się na drodze.

Udostępnij: