Barierki chodnikowe: sposób na poprawę bezpieczeństwa przestrzeni dla pieszych

Barierki chodnikowe: sposób na poprawę bezpieczeństwa przestrzeni dla pieszych

13 maja 2024

Piesi, rowerzyści, a także osoby poruszające się za pomocą hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego to uczestnicy ruchu najbardziej narażeni na obrażenia w wyniku zdarzeń drogowych. Na poprawę ich bezpieczeństwa może wpływać stosowanie odpowiednich urządzeń BRD, takich jak różnego rodzaju bariery chodnikowe. Przyglądamy się im bliżej.

Urządzenia BRD do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów

Barierki chodnikowe i drogowe, słupki oraz balustrady to elementy infrastruktury, które mogą mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, a także ogólnego komfortu niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów stosuje się:

 • balustrady U-11a,
 • barieroporęcze U-11b,
 • ogrodzenia U-12 (segmentowe U-12a i łańcuchowe U-12b),
 • słupki blokujące U-12c.

Dzięki nim można wyeliminować lub ograniczyć niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są piesi i rowerzyści korzystający z dróg i obiektów przy nich położonych. Sposób ich stosowania oraz wymagania, jakie muszą spełniać określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Balustrady U-11a

Balustrady maja na celu zabezpieczenie pieszych i rowerzystów przed upadkiem, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ich ruch, położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu

Balustrada szczeblinkowa (barierka chodnikowa) U-11a to prosta konstrukcja składająca się z ramy (poręczy i słupków) oraz wypełniających ją pionowych szczebelków o odpowiednim rozstawie (zgodnie z przepisami nie powinien być on większy niż 0,14 m). Dolny poziomy element konstrukcji nie może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu chodnika. Jeśli chodzi o mocowanie, wyróżnia się dwa główne typy: bariera U-11a do wbetonowania i bariera drogowa U-11a przykręcana do podłoża. Kolor balustrady nie jest regulowany przepisami – ustala go zarządca drogi.

Minimalne wysokości balustrad:

 • 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,
 • 1,2 m przy ścieżkach rowerowych,
 • 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Gdzie umieszcza się bariery U-11a?

 • Na obiektach mostowych, na których dopuszczony jest ruch pieszych.
 • Na przepustach bez barier (jeśli różnica wysokości między poziomem pobocza a poziomem cieku przekracza 1,8 m).
 • Na schodach z nasypów lub pochylniach.
 • W otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, które znajdują się w strefie ruchu pieszego.
 • W innych przypadkach – jeśli zachodzi potrzeba ochrony pieszych przed upadkiem lub spadnięciem.

Barieroporęcze U-11b

balustrady i barieroporecze

Barieroporęcze U-11b wykorzystuje się na mostach i w innych miejscach, jeżeli nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad, a istnieje konieczność zabezpieczenia ruchu pieszego i kołowego. Takie urządzenie łączy funkcje poręczy i barier ochronnych.

Ogrodzenia U-12

Do zabezpieczania ruchu pieszych stosuje się dwa rodzaje ogrodzeń U-12 – segmentowe (U-12a) i łańcuchowe (U-12b). Ich zadaniem jest: ochrona pieszych, oddzielenie ich od jezdni, uniemożliwienie im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych i kanalizowanie ruchu pieszych.

Ogrodzenia segmentowe U-12a

Ogrodzenia segmentowe występują w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami. Bardzo popularne są barierki U-12a, tzw. typ olsztyński. Mogą być mocowane do podłoża w różny sposób – dostępne są bariery chodnikowe U-12a do wkopania i wbetonowania oraz barierki U-12a ze stopką umożliwiającą przykręcenie do podłoża.

Bariera U-12a musi mieć właściwe wymiary. Jak wskazuje rozporządzenie, wysokość ogrodzenia powinna wynosić od 0,80 m do 1,20 m. Istotne jest, by ogrodzenie nie ograniczało widoczności kierującym pojazdami.

Tego typu barierki ochronne chodnikowe można umieszczać:

 • obok jezdni,
 • na chodnikach,
 • na krawędziach pobocza,
 • na pasach dzielących jezdnie,
 • na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni (dla ogrodzenia torowiska).

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b

Ogrodzenia U-12b to słupki chodnikowe połączone łańcuchami. Stosowane są wzdłuż ulic, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych istnieje potrzeba skierowania ich na wyznaczone przejścia. Nie mogą być jednak ustawiane przed obiektami, do których uczęszczają dzieci. W takich miejscach należy stosować ogrodzenia segmentowe.

Przepisy zalecają stosowanie ogrodzeń łańcuchowych utrzymanych w następującej kolorystyce:

 • słupki – naprzemiennie białe i czerwone pasy o wysokości 25 cm, z pierwszym pasem na dole w kolorze białym lub szarym;
 • łańcuchy – szare lub biało-czerwone w odcinkach po 25 cm.

Możliwe jest jednak stosowanie ogrodzeń U-12b w barwach innych niż biało-czerwone i dopasowanie ich kolorystyki do architektury otoczenia.

Wymiary ogrodzeń U-12b powinny wynosić:

 • 1,10 m – wysokość ogrodzenia,
 • 1,50 m lub 2,0 m – rozstaw słupków,
 • do 0,10 m – strzałka ugięcia łańcucha.

Słupki blokujące U-12c

Słupki U-12c mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Są to słupki blokujące wjazd – stosuje się je w celu uniemożliwienia pojazdom wjeżdżania na chodniki, ciągi piesze i ciągi rowerowe. Zgodnie z przepisami wysokość słupków powinna wynosić od 0,60 m do 0,80 m. Zasadniczo powinny być oklejona lub pomalowane w biało-czerwone pasy. Dopuszczalne jest jednak montowanie słupków w innych barwach, dostosowanych do architektury otoczenia.

Barierki, ogrodzenia, słupki zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – FAQ

slupki blokujace i drogowe
Chcę zamówić bariery U-12a, jaka jest cena transportu?

Ponieważ jest to produkt gabarytowy, ostateczny koszt ustalany jest po złożeniu zamówienia. Zapytaj o szczegóły: biuro@znakowo.pl.

Jakie rozwiązania, oprócz montażu barierek i ogrodzeń, wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych?

Do takich rozwiązań można zaliczyć m.in. montaż urządzeń BRD spowalniających ruch (progi zwalniające), aktywne przejścia dla pieszych, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące stosowania barier chodnikowych?

Tak zakres stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych określają przepisy. Wskazują one również, jakie wymagania powinny spełniać balustrady U-11, bariery U-12a i U-12b, słupki U-12-c – warto zamawiać urządzenia od sprawdzonych producentów.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: