Jaka tablica informacyjna na budowę?

Jaka tablica informacyjna na budowę?

5 października 2020

Jaka tablica informacyjna na budowę – jaki powinna mieć kształt, kolor i jakie dane powinny się na niej znaleźć? Jak wypełnić tablicę budowlaną?

Żółta tablica informacyjna

Na każdym placu budowy, na którym prowadzone są prace wymagające pozwolenia na budowę, musi znaleźć się charakterystyczna, żółta tablica informacyjna. Bez względu na to, czy jest to tablica informacyjna budowy domu jednorodzinnego, czy inwestycji komercyjnej, musi ona spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

Jak wypełnić tablicę informacyjną budowy?

Informacje na temat tego, jak wypisać tablicę budowlaną znajdziemy w Rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami na tablicy muszą znaleźć się następujące dane:

  • Określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót.
  • Numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego.
  • Imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora.
  • Imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych.
  • Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów.
  • Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia.
  • Numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Jaka tablica informacyjna na budowę – wygląd tablicy

Zgodnie z przepisami żółta tablica informacyjna na budowę powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego (o wysokości co najmniej 4 cm).

Jaka tablica informacyjna na budowę – gdzie umieszcza się tablicę?

Żółta tablica informacyjna powinna znajdować się w obrębie terenu budowy, w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Kara za brak tablicy informacyjnej na budowie

Brak tablicy informacyjnej na budowie jest wykroczeniem i może skutkować karą grzywnę. Za jej obecność, a także prawidłowe wypełnienie i umieszczenie odpowiada kierownik budowy, który  –  jeśli na placu budowy nie ma tablicy lub jest nieprawidłowo wypisana – może zostać ukarany przez Inspektora nadzoru budowlanego (lub upoważnionego pracownika Inspektoratu) mandatem w wysokości do 500 zł.

Tablica informacyjna budowy a RODO

Unijna ustawa o ochronie osobowych obowiązuje od maja 2018 r. Mimo wszystko na tablicy budowy powinny znajdować się informacje na temat inwestora budowy, wykonawcy robót budowalnych, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów.

Udostępnij: