Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Odzież ochronna i BHP Oznakowanie obiektów

Promieniowanie laserowe – bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Promieniowanie laserowe, inaczej niż promieniowanie jonizujące, nie występuje w przyrodzie – wytwarzane jest przez specjalne urządzenia, lasery (ang. Light Amplification by Stimulated Emission). Znajduje ono szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, jednak korzystanie z niego wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa – nieprawidłowe eksploatowanie urządzeń może mieć fatalne konsekwencje dla zdrowia. Zobacz
Odzież ochronna – kategorie i normy
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Odzież ochronna – kategorie i normy

Odzież ochronna jest bardzo ważnym ochrony indywidualnej pracownika. Stosowana jest podczas wykonywania prac (w różnych branżach i gałęziach przemysłu), a jej głównym zadaniem jest ochrona przed szkodliwymi lub niebezpiecznymi warunkami – np. przed wysoką lub niską temperaturą, ogniem, substancjami chemicznymi czy zagrożeniami mechanicznymi. Zobacz
Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy
Odzież ochronna i BHP Oznakowanie obiektów

Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy

Stocznia to duży zakład przemysłowy – nie tylko ze względu na powierzchnię, na której odbywają się różnego typu prace, ale także ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Projektowanie, budowa, wszelkiego rodzaju remonty i przebudowy czy w końcu likwidacja statków wymaga zatrudnienia szeregu specjalistów. Specyfika tego miejsca pracy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Jak wyglądają przepisy BHP dla stoczni i z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać? Zobacz
Instrukcje BHP
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Instrukcje BHP

Prawo zobowiązuje pracodawców do zapewnienia wszystkim zatrudnionym osobom odpowiednich, to znaczy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z podstawowych elementów wpływających bezpieczeństwo są przepisy BHP. Rolą pracodawcy jest zaznajomienie pracowników z przepisami, służą temu m.in. odpowiednie szkolenia oraz instrukcje BHP. Instrukcje są niezbędnym elementem wyposażenia w każdym miejscu pracy. Zobacz
Promieniowanie jonizujące – bezpieczeństwo i znaki
Odzież ochronna i BHP

Promieniowanie jonizujące – bezpieczeństwo i znaki

Promieniowanie jonizujące może odnosić się do promieniowania cząsteczkowego (korpuskularnego) lub elektromagnetycznego. Podczas przenikania przez materię promieniowanie to powoduje jonizację, czyli oderwanie się przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki danej materii. Substancje emitujące promieniowanie jonizujące nazywamy promieniotwórczymi (radioaktywnymi). Zobacz
Norma EN ISO 20471:2013
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Norma EN ISO 20471:2013

Norma EN ISO 20471:2013 dotyczy odzieży ochronnej a uściślając, określa wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności. Warto dodać, że jest ona aktualną wersją normy EN471. Odzież ochronna używana jest podczas pracy, aby chronić przed różnymi, szkodliwymi lub niebezpiecznymi czynnikami. Jej rolą jest również zabezpieczenie osoby pracującej w takich warunkach przed możliwymi urazami ciała. Zobacz