Instrukcje BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy)

Instrukcje BHP
Zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP. Instrukcje powinny dotyczyć stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, a także postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy.
Organem, który odpowiada za kontrolę instrukcji BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy, a za brak odpowiednich instrukcji grozi kara finansowa. Pracodawca może nałożyć karę porządkową na pracowników, którzy nie stosują się do instrukcji BHP.
W instrukcje BHP powinny być wyposażone wszystkie stanowiska pracy, chociaż przepisy jasno nie precyzują, gdzie powinny być one umieszczone. Warto jednak zadbać, by instrukcje znajdowały się w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 8)