Nasza strona korzysta z plików Cookies

Pliki Cookie są wykorzystywane do serwowania spersonalizowanych treści i reklam, analizy ruchu oraz do realizacji funkcji społecznościowych. Informacje o sposobie korzystania z naszej strony przekazujemy naszym partnerom portali społecznościowych, systemów reklamowych oraz systemów analitycznych. Partnerzy mogą agregować te informacje z własnymi, pozyskiwanymi podczas korzystania z ich systemów i witryn. Wybierz, czy chcesz zaakceptować pliki cookie, abyśmy mogli dostosować naszą witrynę do Twoich preferencji. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.

Akceptuj Klikając 'Akceptuj', zgadzasz się na używanie plików cookie niezbędnych do działania strony oraz innych, takich jak pliki analityczne, reklamowe, społecznościowe, które pomagają nam prowadzić statystyki ruchu na stronie. dostosuj

Instrukcje BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy)

Gotowe instrukcje BHP do zawieszenia na ścianie lub przyklejenia bezpośrednio na urządzeniach. Są one elementem zwiększającym bezpieczeństwo w miejscu pracy, a udostępnianie ich pracownikom jest wymagane przez prawo. Zgodnie z Kodeksem pracy do obowiązków pracodawcy należy zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

strona: 1 2 3 4 5 | | » (liczba stron: 8)
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - tabliczka
IAA11 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - tabliczka

od 13,06 zł
10,62 zł netto
do koszyka
Tablica klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
LF010 Tablica klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

od 12,73 zł
10,35 zł netto
do koszyka
Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki - IAR02
IAR02 Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki - IAR02

od 13,06 zł
10,62 zł netto
do koszyka
Instrukcja obsługi apteczki - IAA09
IAA09 Instrukcja obsługi apteczki - IAA09

od 13,06 zł
10,62 zł netto
do koszyka
Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki - IAB03
IAB03 Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki - IAB03

od 13,06 zł
10,62 zł netto
do koszyka
Instrukcja BHP przy szlifierkach - IAB01
IAB01 Instrukcja BHP przy szlifierkach - IAB01

od 13,06 zł
10,62 zł netto
do koszyka
strona: 1 2 3 4 5 | | » (liczba stron: 8)

Bestsellery

Najlepiej sprzedające się produkty

Instrukcje BHP do zakładu pracy

Instrukcje BHP stanowią jedno z najważniejszych narzędzi wpływających na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Pomagają w identyfikacji zagrożeń, określają obowiązujące procedury i przekazują informacje na temat zasad postępowania w różnych sytuacjach. Szeroki wybór gotowych instrukcji BHP dla różnych branż znajdziesz na Znakowo.pl.

 

Oferowane przez nas instrukcje ogólne, instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń i instrukcje stanowiskowe opracowane zostały w taki sposób, by w jednoznaczny i zrozumiały sposób przekazywać pracownikom niezbędne informacje. Jasno opisują zasady BHP na stanowisku pracy. Dotyczą stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, a także postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Zawierają wszystkie elementy, które zgodnie z przepisami powinny znajdować się w instrukcjach:

 • wskazują czynności niezbędne przed rozpoczęciem pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po zakończeniu pracy
 • oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

 

Instrukcje BHP dla różnych branż i stanowisk

Oferujemy instrukcje BHP przeznaczone dla różnych branż, które mogą być stosowane w różnych miejscach pracy. W naszym sklepie zamówisz:

 1. instrukcje BHP ogólne, w tym m.in.:
  1. instrukcje magazynowe
  2. instrukcje do biur i pomieszczeń administracyjnych
  3. instrukcje do szkół i placówek oświatowych
  4. instrukcje medyczne dla służby zdrowia
  5. instrukcje dla przemysłu spożywczego i HACCP
  6. instrukcje dla rolników,
  7. instrukcje do warsztatów samochodowych
 2. instrukcje niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy, m.in.:
  1. przy robotach budowlanych
  2. przy pracach instalacyjnych (elektrycznych, powietrznych, wodno-kanalizacyjnych), 
  3. przy obróbce drewna,
  4. przy obróbce metali
  5. w poligrafii
  6. w przemyśle odzieżowym,
  7. przy spawaniu.
gotowe instrukcje BHP

Wysokiej klasy instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo pracowników powinno być priorytetem w każdym miejscu pracy – wybierz odpowiednio opracowane instrukcje BHP, które pozwalają minimalizować ryzyko występowania wypadków, a także chronić zdrowie swoich pracowników. Wiedza na temat występujących zagrożeń oraz przestrzeganie przez pracowników procedur i zasad BHP przy pracy, np. podczas obsługi maszyn, pozwala minimalizować ryzyko wypadków. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP wskazuje natomiast, że pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na Znakowo.pl znajdziesz instrukcje BHP przeznaczone dla różnych branż, dostosowane do specyfiki poszczególnych miejsc i stanowisk pracy. Sprawdzą się wszędzie, gdzie zgodnie z przepisami należy udostępnić pracownikom wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa, sposobu wykonywania prac, stosowanych procesów technologicznych, obsługi urządzeń, postępowania z materiałami niebezpiecznymi, instrukcji pierwszej pomocy itp.

Dlaczego warto zamawiać instrukcje BHP na Znakowo.pl?

 1. Przystępna forma – informacje i wytyczne napisane są prostym, zrozumiałym językiem. Dzięki temu instrukcje BHP są łatwe w odbiorze dla wszystkich pracowników, bez względu od ich poziomu wykształcenia czy doświadczenia.
 2. Starannie opracowane wytyczne – instrukcje są kompleksowe, zawierają niezbędny zakres informacji dotyczących zagrożeń, środków bezpieczeństwa, zasad postępowania. Precyzyjne opisanie procedur umożliwia skutecznie przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.
 3. Trwałość i odporność – tabliczki wykonane na płycie PCV mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Są odporne na niekorzystne czynniki (np. wilgoć, promieniowanie UV, zmienne temperatury), zabrudzenia, ścieranie, uszkodzenia mechaniczne. Pozostają czytelne i spełniają swoją rolę przez długi czas. Instrukcję można zawiesić właściwie w dowolnym miejscu, np. na ścianie czy bezpośrednio na urządzeniu.


Standardowo instrukcje BHP wykonywane są na cienkiej płycie PCV (o grubości 0,5 mm) o wymiarach 24,5 x 35 cm. 


Masz pytania? Służymy pomocą w kwestii oznakowania obiektów instrukcjami BHP. Potrzebujesz niestandardowej tabliczki, dopasowanej do specyfiki danego miejsca? Skontaktuj się z nami! Na Znakowo.pl masz możliwość zamówienia instrukcji BHP według indywidualnych wytycznych, z własną grafiką i tekstem.

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Instrukcje BHP a przepisy

Obowiązek udostępnienia pracownikom instrukcji BHP reguluje § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje BHP powinny określać m.in. bezpieczne czynności, przykłady odpowiedniego zachowania w poszczególnych sytuacjach, procedury, sposoby wykonywania pracy i informować pracowników o występujących zagrożeniach.

 

Zapisy rozporządzenia wskazują, że instrukcje powinny być aktualne, a pracownicy powinni mieć do nich stały dostęp – nie powinny więc znajdować się w zamykanych gabinetach, do których dostęp jest ograniczony. Dobrą praktyką jest wywieszanie instrukcji w widocznych miejscach lub bezpośrednio przy stanowiskach pracy.

 

Organem, który odpowiada za kontrolę instrukcji BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy, a za brak odpowiednich instrukcji grozi pracodawcy kara finansowa. Warto pamiętać, że w tej kwestii obowiązki mają nie tylko pracodawcy, ale i pracownicy. Kodeks pracy stanowi, że do obowiązków pracownika należy m.in. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Na pracowników, którzy nie stosują się do instrukcji BHP, pracodawca może nałożyć karę porządkową. Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP, a do takich zaliczają się instrukcje BHP. Wynika z tego, że pracownik powinien potwierdzić na piśmie, że zapoznał się z obowiązującą instrukcję BHP.


Instrukcje BHP i najczęściej zadawane pytania

Co powinna zawierać instrukcja BHP?
Przepisy wskazują, że instrukcje BHP powinny wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Ponadto instrukcje dot. prac związanych ze stosowaniem substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte na ich kartach charakterystyki.

Po co pracodawca sporządza szczegółowe instrukcje dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?
Instrukcje dotyczące zasad BHP sporządza się w celu minimalizacji ryzyka wypadków i urazów w miejscu pracy. Opracowanie instrukcji BHP i udostępnienie ich pracownikom do stałego korzystania jest wymagane przez prawo.

Czy darmowe instrukcje BHP są przydatne?
Darmowe instrukcje BHP mogą być przydatne, jednak prostszym i praktyczniejszym rozwiązaniem wydaje się zakup gotowych instrukcji – nie trzeba ich samodzielnie wypełniać, dostosowywać etc. Instrukcje ze sprawdzonego źródła są rzetelne, zgodne z obowiązującymi przepisami i kompleksowe. Gotowe instrukcje wykonywane są na odpowiednim podłożu, np. na płycie PCV, co jest gwarancją ich trwałości.

Czy instrukcje BHP muszą być podpisane?
Instrukcje BHP udostępniane pracownikom powinny być podpisane przez pracodawcę (lub osobę upoważnioną przez pracodawcę do kierowania pracownikami). Pracownicy natomiast powinni na piśmie potwierdzić, że zapoznali się z obowiązującymi w miejscu pracy instrukcjami BHP.

Kto zatwierdza instrukcje BHP?
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy należy do zadań pracowników służby BHP.

Instrukcje BHP – gdzie wieszać?
Przepisy nie precyzują, w jakich miejscach powinny znajdować się instrukcje BHP. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi jedynie, że instrukcje należy udostępnić pracownikom do stałego korzystania. Wydaje się więc istotne, by wywieszone były w miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla pracowników. Nie powinny być przechowywane np. w zamykanych gabinetach. Mogą znajdować się np. przy wejściu do danego pomieszczenia lub bezpośrednio przy maszynach, na konkretnych stanowiskach pracy itp.

Podłoża i zastosowanie

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia tylna znaku wykonanego z użyciem technologii SYSTEM TD®, w całości pokryta jest warstwą klejącą.
Bardzo duża odporność na działanie nawet skrajnie zmiennych czynników zewnętrznych.
Znaki wykonane w tym systemie posiadają strukturę warstwową, dzięki czemu pigment fotoluminescencyjny jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczającą – wydłuża to użyteczność znaków.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych.
Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zdałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

f - FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV

Znaki wykonane na folii samoprzylepnej wykonanej z pcv.
Wygodne w użyciu, cienkie i elastyczne, doskonale zdają egzamin w miejscach, gdzie sztywna płyta by się nie utrzymała.

w - POLIWĘGLAN

Produkty wykonane na podłożu poliwęglanu charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie.
Wysoka odporność na ścieranie powoduje, że z bardzo dużym powodzeniem jest wykorzystywany do produkcji znaków systemów niskiego oświetlenia (LLL) oraz SWGS.
Trwałość tego materiału daje nam gwarancję zachowania idealnych parametrów fotometrycznych.

a - ALUMINIUM

Znaki wykonane z aluminium charakteryzują się wysokimi parametrami fotometrycznymi oraz doskonałą jakością wykonania.
Produkowane przez nas znaki aluminiowe gwarantują czas zaniku świecenia nawet do 3200 minut!

ALUMINIOWE PODKŁADY DO ZNAKÓW PODŁOGOWYCH

Znaczniki podłogowe oparte o konstrukcję aluminiową doskonale nadają się do oznakowania elementów, gdzie nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je stosować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach.