Dbaj o środowisko – oznakowanie lasów, terenów zielonych i rekreacyjnych

Dbaj o środowisko – oznakowanie lasów, terenów zielonych i rekreacyjnych

13 stycznia 2023

Dbaj o środowisko! Sprawdź, jakie oznakowanie warto stosować w lasach, na terenach zielonych i rekreacyjnych, w parkach, na placach zabaw itp., aby przypomnieć ich użytkownikom, aby nie niszczyli i nie zanieczyszczali środowiska.

 Tabliczki „szanuj zieleń”

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale niszczenie zieleni jest wykroczeniem. Chodzenie po trawniku, piknikowanie czy inna aktywność, np. granie w piłkę itp. możliwe jest tylko na terenach do tego przeznaczonych. Zgodnie z art. 144 Kodeksu wykroczeń niszczenie lub uszkadzanie roślinności, dopuszczanie do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące pod naszym nadzorem, a także deptanie trawnika lub zieleńca w miejscu innym niż wyznaczone do celów rekreacji jest wykroczeniem. Grozi za to kara do 1000 zł. Aby uczulić na to użytkowników, warto stosować tabliczkę „szanuj zieleń”. Tego rodzaju znaku występują w różnych wariantach. Ciekawym wyborem są znaki realistyczne, na których – oprócz informacji tekstowej – znajduje się ciekawa, przyciągająca wzrok grafika.

Posprzątaj po psie

Sprzątanie nieczystości po swoim psie powinno być oczywistością. Odchody psują estetykę przestrzeni i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie na terenach, na których bawią się dzieci. Usuwanie odchodów to nie tylko kwestia kultury i odpowiedzialności za zwierzę – to obowiązek. Za pozostawienie nieczystości można dostać mandat (jego wysokość może być różna w zależności od regulaminu ustalonego przez radę gminy). Tabliczki „posprzątaj po swoim psie” przypominają właścicielom o ich podstawowym obowiązku. Sprawdzą się m.in. na placach zabaw, na osiedlach, w parkach i miejskich zieleńcach.

Dbaj o środowisko – tablice leśne

Znaki „dbaj o środowisko” stosuje się również w lasach. Na charakterystycznych, zielonych tablicach leśnych znajduje się informacja tekstowa, a także piktogram przypominający, że w lesie zabronione jest zaśmiecanie. Trzeba pamiętać, że zanieczyszczanie lasu jest wykroczeniem. Kto w lesie zanieczyszcza glebę lub wodę, wyrzuca do lasu kamienie, odpady złom lub padlinę, inne nieczystości albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 500 zł.

Piktogramy informacyjne

O zakazie zaśmiecania i konieczności utrzymania czystości w danym miejscu mogą przypominać również piktogramy informacyjne. Warto dodać, że zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych, m.in. ulic placów, ogrodów, trawników i zieleńców jest wykroczeniem – grozi za to kara grzywny nie niższa niż 500 zł.

Udostępnij: