Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej

Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej

24 lipca 2018

Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej to wszystkie preparaty, które stosowane są w celu zabezpieczenia skóry przed działaniem szkodliwych czynników, np. substancji żrących lub drażniących. Podczas jakich prac należy stosować tego rodzaju ŚOI?

Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej konieczne są podczas prac, podczas wykonywania których występuje ryzyko podrażnienia skóry, a charakter pracy nie pozwala na stosowanie innych ŚOI, np. rękawic ochronnych.

Środki ochrony skóry tworzą na niej cienką warstwę ochronną. Ich działanie polega m.in. na ograniczaniu przenikania przez skórę szkodliwych związków chemicznych, poza tym zmniejszają ścieranie naskórka i zapewniają mu odpowiedni poziom nawilżenia, a w końcu ułatwiają oczyszczanie skóry po skończonej pracy.

Dermatologiczne środki ochrony skóry, które w zależności od rodzaju pracy mogą być aplikowane na dłonie, nadgarstki, przedramiona czy twarz, można podzielić na:

  • Hydrofobowe (chroniące przed wodą i wodnymi roztworami szkodliwych substancji).
  • Hydrofilowe (chroniące przed substancjami organicznymi).
  • Chroniące przed promieniowaniem UV.

Kiedy należy stosować dermatologiczne środki ochrony indywidualnej – szczegółowa lista

  • Podczas prac wykonywanych w narażeniu na działanie pyłu paku albo innych pyłów lub oparów, które wywierają na skórę podobne działanie drażniące.
  • Przy przetwarzaniu materiałów powlekanych.
  • Przy garbowaniu skór.
  • Podczas prac w narażeniu na wdychanie chromianów, dwuchromianów alkalicznych, kwasu chromowego lub innych substancji żrących lub drażniących, które wpływają na owrzodzenia lub perforację przegrody nosowej.

Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku zostały wymienione następujące dermatologiczne środki ochrony indywidualnej:

  • Środki osłaniające skórę, takie jak pasty, kremy, maści.
  • Środki oczyszczające skórę.
  • Środki regenerujące skórę.
Udostępnij: