Dobór środków ochrony indywidualnej

Dobór środków ochrony indywidualnej

11 czerwca 2018

Przed zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej pracodawca powinien upewnić się, że środki te są adekwatne do istniejącego zagrożenia, a także uwzględnić warunki istniejące w danym miejscu pracy oraz wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. Środki ochrony indywidualnej powinny być również odpowiednie dopasowane do użytkownika. Na jakich jeszcze zasadach powinien być przeprowadzony dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników?

Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego rodzaju urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do noszenia lub trzymania przez pracownika, których celem jest ochrona przed zagrożeniami i niebezpiecznymi czynnikami, występującymi w miejscu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia ich pracownikom, z kolei pracownicy są zobowiązani do stosowania tych środków.

Dobór środków ochrony indywidualnej musi być poprzedzony sporządzeniem oceny. Chodzi o to, by określić, czy wybrane środki ochronne spełniają odpowiednie wymagania. Ocena ta powinna obejmować:

  • Analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami.
  • Określenie cech, jakimi muszą charakteryzować się te środki, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, przy uwzględnieniu wszelkiego ryzyka, jakie mogłyby stwarzać środki ochrony indywidualnej same z siebie.
  • Porównanie cech, jakimi muszą charakteryzować się środki ochrony indywidualnej z cechami dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej.

Ocena, o której mowa, powinna być powtórzona, jeżeli w miejscu pracy nastąpiły zmiany któregokolwiek z powyższych elementów.

Zagrożenia w miejscu pracy a dobór środków ochrony indywidualnej

Zagrożenia fizyczne

zagrożenia fizyczne

Zagrożenia chemiczne

zagrożenia chemiczne

Zagrożenia biologiczne

zagrożenia biologiczne

Udostępnij: