Droga rowerowa – wymagania i oznakowanie

Droga rowerowa – wymagania i oznakowanie

29 grudnia 2021

Droga dla rowerów powinna być usytuowana względem jezdni w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Jakie wymagania musi spełniać i jak powinna być oznakowana?

Droga rowerowa, pas ruchu dla rowerów, śluza dla rowerów

  • Droga dla rowerów to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona znakami drogowymi. Oddzielona jest od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń BRD.
  • Pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
  • Śluza dla rowerów to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi.

Szerokość ścieżki rowerowej

Zgodnie z przepisami szerokość drogi rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

  • 1,5 m – jeśli jest jednokierunkowa,
  • 2,0 m – jeśli jest dwukierunkowa,
  • 2,5 m – jeśli ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

Jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego ścieżka pełni również inne funkcje, jej szerokość powinna być ustalana indywidualnie.

Droga dla rowerów – oznakowanie pionowe

Znak C-13

Znak nakazu „droga dla rowerów” umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę przeznaczoną dla rowerzystów i stosuje się go w celu wyeliminowania z danej drogi innych pojazdów. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z Kodeksem drogowym rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona w kierunku, w którym się porusza.

Znak C-13/16

W przypadku drogi przeznaczonej i dla pieszych, i dla kierujących stosuje się tablicę, na której znajdują się symbole znaków C-13 i C-16. Jeżeli ruch rowerów powinien obywać się tylko po jednej stronie drogi, poszczególne symbole rozdziela się kreską pionową.

Koniec drogi dla rowerów / koniec drogi dla pieszych i rowerzystów

Znak wskazujący koniec drogi dla rowerów:

Znaki wskazujące koniec drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów:

Droga dla rowerów – oznakowanie poziome

W celu oznaczenia drogi rowerowej (lub pasa jezdni wydzielonego dla rowerów) stosuje się znak poziomy P-27. Umieszcza się go na początku drogi rowerowej i stanowi uzupełnienie znaku pionowego C-13.

Udostępnij: