Droga rowerowa jak jezdnia – o jakich zmianach w przepisach warto wiedzieć?

Droga rowerowa jak jezdnia – o jakich zmianach w przepisach warto wiedzieć?

2 grudnia 2022

Droga rowerowa jak jezdnia? 21 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu drogowego. Jedna ze zmian dotyczy dróg dla rowerów. Dowiedz się więcej na temat zmian!

Zgodnie z nowymi przepisami droga dla rowerów traktowana jest tak samo jak jezdnia lub torowisko. Co za tym idzie, piesi, którzy wchodzą na ścieżkę rowerową lub przechodzą przez nią w niewłaściwym miejscu mogą zostać ukarani mandatem.

Przechodzenie przez drogę dla rowerów – nowe zasady

Wchodząc na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko lub przechodząc przez te części drogi, pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych. Przepisy dopuszczają również przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów:

  • na przejściu sugerowanym,
  • poza przejściem sugerowanym, jeśli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeśli skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Przechodzenie poza przejściem dla pieszych dozwolone jest pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Droga rowerowa jak jezdnia – tego nie wolno podczas przechodzenia na drugą stronę

Zabrania się

  • wchodzenia na drogę rowerową bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych) i spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  • przechodzenia przez drogę rowerową w miejscu o ograniczonej widoczności;
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez drogę rowerową;
  • przebiegania przez drogę rowerową;
  • przechodzenia przez drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od drogi dla rowerów;
  • korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez drogę dla rowerów w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji.

Czy pieszy może korzystać z drogi dla rowerów?

Przepisy dopuszczają taką możliwość. Jednak dozwolone jest to tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo jeśli z jakiegoś powodu piesi nie mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, piesi korzystający z drogi dla rowerów mają obowiązek ustępowania miejsca rowerzystom oraz osobom poruszającym się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Udostępnij: