Drogi ewakuacyjne – oznakowanie pasami z materiału fotoluminescencyjnego

Drogi ewakuacyjne – oznakowanie pasami z materiału fotoluminescencyjnego

28 lutego 2019

Niezależnie od zastosowanych znaków ewakuacyjnych, umieszczonych nad drzwiami wyjściowymi z pomieszczeń i nad drzwiami na drogach ewakuacyjnych można zastosować dodatkowe oznakowania ościeżnicy tych drzwi – pasami z materiału fotoluminescencyjnego. Można również stosować oznakowanie pasami z materiału fotoluminescencyjnego, które podkreślają zarysy klamek i zasuw.

Oznakowanie pasami z materiału fotoluminescyjnego

W przypadku, gdy może nastąpić przerwanie ciągłości informacji wizualnej, dostarczanej przez znaki, lub gdy przebieg dróg ewakuacyjnych jest skomplikowany można zastosować ciągłe oznakowanie linii dróg pasami z materiału fotoluminescencyjnego, umieszczonymi na podłodze lub na ścianach bocznych korytarzy.

Oznakowania podłogowe dróg ewakuacyjnych powinny mieć postać linii ciągłej, biegnącej na środku drogi ewakuacyjnej, lub dwóch linii ograniczających po obu jej stronach. Oznakowanie podłogowe pasami z materiału fotoluminescencyjnego może też mieć formę strzałek umieszonych na podłodze, wskazujących kierunek ewakuacji.

Boczne oznakowania schodów na powierzchni ścian powinny mieć szerokość co najmniej 5 cm i powinny biec wzdłuż miejsca zetknięcia stopnia i ściany. Można również oznaczać krawędzi stopni schodów paskiem o szerokości co najmniej 1 cm. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy także oznakować poręcze schodów, co może być dodatkowo pomocne w orientacji. Warto pamiętać, że oznakowanie schodów powinno mieć początek, przebieg oraz zakończenie jednoznacznie określone.

Oznakowanie przeszkód

Przeszkody na drodze (np. niebezpieczne występy muru, kolumny, obniżone stropy, rury biegnące dołem czy przedmioty utrudniające ruch) należy oznaczyć specjalną taśmą w żółto-czarne ukośne pasy i, ewentualnie, linią omijającą w postaci pasa z materiału fotoluminescencyjnego o szerokości co najmniej 5 cm, umieszczonego na podłodze.

Materiał fotoluminescencyjne jako tło dróg ewakuacyjnych

Materiał fotoluminescencyjny może być stosowany również jako tło planów dróg ewakuacyjnych. Schemat, symbole oraz opisy powinny być wówczas wykonane w taki sposób, by osiągnąć odpowiedni kontrast ciemnego pisma na jasnym tle. Wysokość liter nie może być mniejsza niż 0,5 cm. Jako symbole należy stosować zminiaturyzowane rysunki znaków bezpieczeństwa.

Udostępnij: