Drogi pożarowe – oznakowanie

Drogi pożarowe – oznakowanie

20 lutego 2019

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogę pożarową musi posiadać każdy budynek. Wyznaczenie przebiegu takiej drogi oraz dbanie o to, by była w odpowiednim stanie jest obowiązkiem zarządcy budynku. Drogi pożarowe powinny umożliwiać, w razie pożaru, swobodny dojazd jednostkom ochrony pożarowej do obiektów budowlanych – o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku.

Drogi pożarowe powinny być oznakowane przy wszystkich wjazdach – odpowiednim znakiem.

Tabliczka „Droga pożarowa” nie jest, w myśl przepisów, znakiem drogowym. W związku z tym oznakowanie drogi tylko taką tabliczką nie daje podstaw do podejmowania interwencji w stosunku do kierujących zastawiające oznakowane drogi pożarowe. Podstawą do interwencji służb porządkowych jest ustawienie dodatkowych znaków – „Zakaz postoju lub „Zakaz zatrzymywania się”.

Rozmieszczenie znaków „Droga pożarowa”

Znaki „Droga pożarowa” powinny być umieszczone po prawej stronie jezdni, na wysokości co najmniej 2 metrów od nawierzchni drogi. Tabliczki powinny być umocowane na wykonanych z trwałych materiałów konstrukcjach wsporczych, np. słupach, ramach, wysięgnikach czy konstrukcjach bramowych.

Wielkość znaków

Tabliczki powinny mieć odpowiednią wielkość. Powinny być wykonane z materiału fotoluminescencyjnego lub odblaskowego, które zapewnią im dobrą widoczność, nawet ze znacznej odległości. Przy każdej zmianie kierunku drogi powinien być umieszczony znak wskazujący kierunek jazdy oraz znak „Droga pożarowa”.

Windy

Również windy w budynkach powinny być oznakowane odpowiednimi tabliczkami – „Nie używać dźwigu w przypadku pożaru”. Zgodnie z obowiązującymi normami nie jest zalecane, aby piktogram uzupełniać o dodatkowy opis słowny.

Takie oznakowanie dotyczy dźwigów osobowych i towarowych. Znak ten powinien być łatwo widoczny i nie powinien być mniejszy niż 5 centymetrów.

Windy pożarowe

Dźwigi (windy) przeznaczone dla straży pożarnej powinny być oznakowane tabliczką „Dźwig dla straży pożarnej”. Znak o wymiarach 2 x 2 centymetry umieszcza się na panelu dyspozycji w kabinie dźwigu, z kolei znak o wymiarach 10 x 10 centymetrów powinien być umieszczany na przystankach dźwigu.

Windy oznaczone taką tabliczką mogą być wykorzystywane jako dźwig osobowy, jeżeli nie ma pożaru. Aby zminimalizować ryzyko zablokowania wejścia w sytuacji, gdy wymagane jest działanie windy na rzecz straży pożarnej, zalecane jest ograniczenie wykorzystania takiej widny jedynie do transportu odpadów lub towarów.

Udostępnij: